12 lipca 2024

Wmurowano kamień węgielny pod budynek Wydziału Medycznego UKSW

– Utworzenie Wydziału Medycznego było jedną z kluczowych decyzji w budowaniu pozycji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – powiedział rektor ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński.

Foto: UKSW

We wtorek 18 sierpnia wmurowano kamień węgielny pod budynek Wydziału Medycznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński podkreślił, że jeszcze kilka lat temu mało kto wierzył w utworzenie kierunku lekarskiego. – Dziś widzimy jak „rośnie w oczach” nowoczesna siedziba Collegium Medicum. Wydział Medyczny działa od roku i bardzo prężnie się rozwija – zaznaczył rektor uczelni.

Jak dodał rektor UKSW, kierunek lekarski i pielęgniarstwo, a także Wydział Medyczny traktuje jako wotum wdzięczności w 100-lecie urodzin Jana Pawła II. – To papież Polak był pierwszą osobą, która miała wizję utworzenia Wydziału Medycznego na naszej uczelni – podkreślił ks. prof. Stanisław Dziekoński.

Nowy budynek Collegium Medicum UKSW będzie mieścił sale dydaktyczne oraz specjalistyczne laboratoria służące kształceniu przyszłych lekarzy oraz pomieszczenia symulacji medycznych. Powierzchnia całkowita budowanego obiektu wyniesie ponad 3,8 tys. metrów kwadratowych, a całkowita kubatura przekroczy 10 tys. metrów sześciennych. Całość składać się będzie z trzech kondygnacji naziemnych i jednej podziemnej. Planowany termin ukończenia inwestycji przypada na przełom III i IV kwartału 2021 roku. Zgodnie z harmonogramem, pierwsi studenci w nowoczesnym kompleksie Collegium Medicum przy ul. Wóycickiego rozpoczną zajęcia już przyszłym roku.

– Misją Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW jest umieszczenie człowieka w centrum wszelkiej aktywności, zarówno w odniesieniu do studentów – w ramach działalności dydaktycznej i naukowej, jak i w odniesieniu do chorych – w ramach działalności opiekuńczej. Szczególny nacisk w kształceniu przyszłych lekarzy kładziemy na jak najbardziej skuteczną metodologię nauczania, która obejmuje pracę grupową pod kierunkiem koordynatora – mówi rzecznik prasowa UKSW Katarzyna Dominiak.

Uczelnia dużą wagę ma przywiązywać do kształtowania w studentach umiejętności budowania dobrych relacji w kontakcie lekarz-pacjent oraz w obrębie interdyscyplinarnych zespołów klinicznych. – Uczelnia kształtuje w studentach poczucie odpowiedzialności za zdrowie pacjenta, uczy szacunku do chorego, empatii i etyki, uwrażliwia na cierpienie, aby w przyszłości wykonywali ten zawód z misją społeczną. W UKSW patrzymy na medycynę w sposób holistyczny, gdzie ciało, umysł, emocje i dusza stanowią jedność – wskazuje Katarzyna Dominiak. Jak dodaje, władze UKSW nosiły się z zamiarem powołania Wydziału Medycznego od dwóch dekad.