23 maja 2024

Wokół nas: Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy

Tradycyjnie jak co roku w październiku odbędzie się w Klubie Lekarza w Łodzi, przy ul. Czerwonej 3, powakacyjna Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy, tym razem pod hasłem „Wokół nas…”.

698221_31422806

Foto: freeimages.com

Realizację tego tematu pozostawiamy inwencji i wyobraźni lekarzy i lekarzy dentystów, którzy zechcą wziąć udział w wystawie.

Tegorocznej edycji, podobnie jak poprzedniej, towarzyszył będzie konkurs, w którym prace oceni jury złożone z profesjonalistów.

Wernisaż planowany jest na 18 października (niedziela), rozpoczęcie o godz. 17.
Eksponowany będzie w Klubie Lekarza do 23 października.

Koleżanki i Kolegów, nie tylko z łódzkiej OIL, ale ze wszystkich okręgowych izb w Polsce zapraszamy do udziału w prezentacji zdjęć. Prace prosimy nadsyłać na nasz adres, nie później niż do 9 października.

Fotogramy winny być nie mniejsze niż w formacie A5, wykonane w technikach dowolnych, opatrzone następującymi informacjami:
– imię i nazwisko,
– specjalizacja,
– miejscowość zamieszkania autora,
– ewentualnie tytuł.

Kontakt
Iwona Szelewa
Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej
93-005 Łódź, ul. Czerwona 3
tel. (0 42) 683 17 01