20 kwietnia 2024

Wsparcie psychologiczne dla kadry medycznej

Ministerstwo Zdrowia przekaże środki na bezpośrednią interwencję kryzysową, porady psychologiczne i sesje terapii indywidualnej dla kadry medycznej i studentów kierunków medycznych – poinformowała Naczelna Izba Lekarska (NIL).

Foto: pixabay.com

Kadra medyczna i studenci kierunków medycznych będą mogli skorzystać z natychmiastowej pomocy psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów. Spotkania umawiane będą tylko za pośrednictwem platformy online, gdzie zamieszczony zostanie kalendarz z dostępnością specjalistów.

Taka forma pozwoli na zmniejszenie lęku przed odrzuceniem przez środowisko, bliskich oraz pacjentów – strach jest jedną z głównych przyczyn, dla których osoby wykonujące zawody medyczne nie szukają profesjonalnego wsparcia.

Konsultacje i sesje terapeutyczne w trybie stacjonarnym prowadzone będą we wszystkich miastach wojewódzkich. Program przewiduje realizację 15 tys. bezpośrednich interwencji kryzysowych.

Jeśli w trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego psycholog zdiagnozuje potrzebę terapii, medyk będzie mógł z niej skorzystać w ramach programu. Dla każdej takiej osoby przewidziano do 4 bezpłatnych sesji trwających po ok. 50 minut. Odbędą się one niezwłocznie — w terminach dogodnych dla osoby potrzebującej.

W ramach programu dostępnych będzie ponad 100 psychologów, psychologów klinicznych i psychoterapeutów. Zapewni to szybką interwencję w sytuacjach kryzysowych i zapobiegnie dalszej eskalacji problemu. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej NIL.