20 maja 2024

Wspólne posiedzenie izb lekarskich po raz siódmy

Pandemia nie przeszkodziła w zorganizowaniu kolejnego, siódmego już spotkania Prezydiów Dolnośląskiej i Saksońskiej Izby Lekarskiej.

Wrocław Foto: pixabay.com

Tym razem odbyło się ono w formie wideokonferencji. Wydarzenie to miało miejsce pod koniec stycznia. Polscy oraz niemieccy lekarze i lekarze dentyści wymieniali się doświadczeniami związanymi z walką z COVID-19.

Dyskutowano m.in. o przebiegu akcji szczepień ochronnych w Polsce i w Niemczech, a także o roli izb lekarskich w czasie pandemii. Poruszono również kwestię informatyzacji ochrony zdrowia, która przez sytuację związaną z koronawirusem wyraźnie nabrała tempa, choć – o czym mówili uczestnicy spotkania – nie wszędzie jest ono jednakowo duże.

Pełna relacja z tego wydarzenia dostępna jest w lutowym wydaniu „Meritum”, biuletynie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.