24 kwietnia 2024

Wspólne posiedzenie Komisji ds. Etyki Okręgowych Rad Lekarskich

W dniach 15-17 listopada z inicjatywy Komisji ds. Etyki Lekarskiej Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, w hotelu „Belweder” w Ustroniu, odbyło się 3. Wspólne Posiedzenie Komisji ds. Etyki Okręgowych Rad Lekarskich zatytułowane „Wyzwania etyczne w medycynie 2019”.

Foto: arch. prywatne

W pierwszym dniu spotkania znakomitych gości powitał Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej ORL w Katowicach prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski, przypominając jednocześnie historię dwóch poprzednich wspólnych posiedzeń Komisji ds. Etyki Lekarskiej, które odbyły się w 2015 r. w Gdańsku i w 2016 r. w Kliczkowie. Organizatorzy zaprosili do udziału znakomitych wykładowców.

Wykład inauguracyjny pt. „Kodeksowa 'skała lwa’ i tajfuny” wygłosił Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej Naczelnej Rady Lekarskiej dr hab. n. med. prof. nadzw. PWSZ Andrzej Wojnar. W drugim dniu obrad w sesji „Wykłady na zaproszenie” referaty wygłosili prof. zw. dr hab. n. med. Tadeusz Tołłoczko, były Rektor WUM pt. „Wiara w dobro, prawdę i sprawiedliwość”, dr hab. n.med. Marek Czarkowski, Przewodniczący Ośrodka Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej pt. „Kodeks Etyki Lekarskiej a zróżnicowanie światopoglądowe lekarzy i pacjentów” oraz Przewodniczący Zespołu ds. Telemedycyny Naczelnej Rady Lekarskiej dr Artur Drobniak pt.: „Telemedycyna jako element wykonywania zawodu lekarz w XXI w. – z uwzględnieniem aspektów etycznych”.

Ten ostatni wykład wygłoszony był w ramach sesji „Telemedycyna a aspekty etyczne”, której moderatorem był dr hab. n. med. Krzysztof Siemianowicz. Również w drugim dniu konferencji odbyły się 4 sesje panelowe: „Komentarze do Kodeksu Etyki Lekarskiej” – moderator dr Gabriela Muś. W sesji tej Przewodniczący KEL NIL dr hab. med. Andrzej Wojnar przedstawił aktualny stan prac prowadzonych przez Zespół Roboczy Prezydium NRL nad przygotowaniem projektu komentarza do wybranych przepisów Kodeksu Etyki Lekarskiej. Komentarz ma być zatwierdzony przez Krajowy Zjazd Lekarzy w maju 2020 r. W drugiej sesji panelowej której moderatorem była dr Elżbieta Smętek pt.: „Etyka lekarska wobec publicznej dyskusji dotyczącej eutanazji” wykład wprowadzający wygłosiła dr Barbara Kopczyńska prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej w Chorzowie, a dr n. med. Jacek Kozakiewicz przedstawił założenia Światowego Towarzystwa Lekarskiego o eutanazji. Również w tej sesji duże zainteresowanie wzbudził wykład dr n. med. Krzysztofa Szczechowskiego dotyczący eutanazji.

W trzeciej sesji panelowej pt.: „Dehumanizacja w medycynie”, którą moderowali dr n. med. Jacek Kozakiewicz i prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski wykłady wygłosili prof. dr hab. n. med. Stanisław Bień ze Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej, dr med. Mariusz Stępień z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej oraz dr med. Krzysztof Szczechowski ze Śląskiej Izby Lekarskiej. Szeroka debatę na temat dehumanizacji medycyny z udziałem przedstawicieli i wielu środowisk zainicjowano w Śląskiej Izbie Lekarskiej w 2015 roku. To wtedy lekarze usłyszeli że strony jednego z wykładowców wezwanie nawiązujące do zasady primum non nocere. Prof. D. Krzyżyk językoznawca z Uniwersytetu Śląskiego sformułowała kolejny nakaz dla lekarzy: secundo non tacerre – kiedy dochodzi do uprzedmiotowienia pacjenta i lekarza. Kolejna konferencja zorganizowana w 2019 roku w Śląskiej Izbie Lekarskiej z udziałem tych samych wykładowców pokazała dobitnie, że dehumanizacja medycyny niestety z roku na rok postępuje. Także w Ustroniu do podobnych wniosków doszli wszyscy wykładowcy tej sesji.

W sesji „Varia” przedstawiono dwa wykłady: „Solidarność zawodowa – zobowiązanie czy przeżytek ?” dr n. med. Jacek Kozakiewicz i „Etyka lekarska w oczach lekarzy rezydentów anno 2019” dr Elżbieta Smętek. Dr J. Kozakiewicz zwrócił uwagę, że solidarność zawodowa jest nadal ważna lekarska powinnością. Jest zapisana zarówno w Kodeksie Etyki Lekarskiej jak i w ustawie o izbach lekarskich. Zwracając uwagę na znaczenie solidarności w aspekcie zbiorowej odpowiedzialności przypomniał motto , którym rozpoczynał w 2009 roku pełnienie funkcji prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej; „ Jesteśmy rodziną lekarska, tak jak w rodzinie biologicznej trzeba torować drogi dla najlepszych, wspierać najmłodszych i nie zapominać o szacunku i pomocy dla najstarszych”. Wykład przedstawiony przez dr Elżbietę Smętek wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników konferencji – co przełożyło się na żywą dyskusję i wymianę opinii także w kuluarach konferencji.

Konferencja zakończyła się dużym sukcesem – spośród 14 istniejących Komisji ds. Etyki Okręgowych Rad Lekarskich w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 12 Izb. Uczestnicy konferencji zgodnie uznali, że warto kontynuować taką formę wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Komisji ds. Etyki i wstępnie uzgodnili kontynuację spotkań w kolejnych latach.

prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski, przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej ORL w Katowicach