21 maja 2024

Współpraca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z NIL

Naczelna Izba Lekarska zawarła umowę ramową o współpracy z  Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Foto: nil.org.pl

W imieniu NIL umowę podpisał prof. dr hab. Andrzej Matyja, a ze strony uczelni – prof. dr hab. Stanisław Mazur.

Współpraca ma polegać m.in. na realizacji prac mających na celu zidentyfikowanie najlepszych praktyk zarządzania w ochronie zdrowia, współpracy przy tworzeniu szkoleń, kursów, konferencji i studiów podyplomowych związanych z tematyką ekonomiki i zarządzania oraz współpracy w organizacji praktyk studenckich.

Przewiduje się również uczestnictwo osób wskazanych przez NIL w pracach dydaktycznych uniwersytetu i udział doradczy kadry naukowo-dydaktycznej UEK w trakcie pracy organów NIL przy omawianiu wybranych zagadnień.