21 czerwca 2024

Wybory w cieniu literatury

To już po raz piętnasty Barbara Szeffer-Marcinkowska z pomocą Magdaleny Człapińskiej zorganizowały Ogólnopolską Biesiadę Literacką w Klubie Lekarza Izby łódzkiej. Na deser tradycyjnie odbyła się kabaretowa premiera, a kolejnego dnia Waldemar Hładki wygrał wybory i stanął na czele UPPL.

Foto: Aldona Kraus

Głośne czytanie literatury przez autorów lekarzy ma stałe grono zwolenników, zwłaszcza kiedy oprócz prezentacji dorobku można posłuchać uwag krytyka, a następnie poddać się ocenie twórców poezji i prozy z Eskulapem w herbie.

Tym razem w szranki stanęło dwanaścioro zawodników i wybór pomiędzy nimi nie należał do łatwych.

Doskonale wypadli pierwszoligowi bywalcy i zwycięzcy różnych konkursów, ale całą stawkę z dużym zapasem wyprzedziła Aldona Kraus z warszawskiego Anina, która w nagrodę wypiła z uśmiechem kielich kwaśnego soku.

Na biesiadny finał, w pierwszy piątek marca od sześciu lat swoją premierę ma kabaret lekarski „Bąk”, który z roku na rok wydaje się podwyższać poziom, prezentując naprzemiennie: piosenkę w kompozycjach Adama Mazura z udziałem Justyny Dłubek, skeczami z pierwszoplanową rolą Jerzego Andrzejczaka oraz niezwykłymi pokazami tańca Małgorzaty Wilczyńskiej i Teresy Sadłeckiej. Wszystko w oryginalny i inteligentnie dowcipny sposób spinają zapowiedzi Bogumiły Kempińskiej-Mirosławskiej.

Drugi dzień corocznego spotkania pisarzy lekarzy miał charakter wyborczy.

Dotychczasowy prezes, prof. Marek Pawlikowski, po dwunastu latach ciężkiej pracy zrezygnował z kandydowania na następną kadencję, obejmując senatorskie niemal stanowisko szefa Sądu Koleżeńskiego. Pole dla nowych twarzy oddała również Barbara Szeffer-Marcinkowska, a Jarosław Wanecki zaczął przewodniczyć Komisji Rewizyjnej. A więc Unia w 13. rozdaniu personalnym postawiła na zmiany.

Prezesem został krakowski profesor, poeta, podróżnik i bard Waldemar Hładki. Zastępować go będą Ryszard Żaba i Maciej Zarębski. Na swoich dotychczasowych miejscach pozostali Jerzy Andrzejczak, pilnujący skarbu, i sekretarz Magda Człapińska. Zarząd zasiliły Majka Żywicka-Luckner, znana z organizacji warszawskiego konkursu Puls Słowa oraz Jolanta Bulzak.

Tabliczka z napisem Unia Polskich Pisarzy Lekarzy w łódzkim pałacyku przy Czerwonej 3 pozostanie miłą pamiątką po 25 latach wspólnej, wzorowej działalności stowarzyszenia i samorządu.

Stolica lekarskiej literatury przenosi się na pierwsze 4 lata do Krakowa, ale nowy prezes zapowiada, że każda miejscowość, gdzie pisane i promowane są tomiki poezji i książki z prozą oraz odbywa się powrót do humanistycznych korzeni zawodów, będzie traktowana w sposób szczególny, a nowe techniki komunikacji i prezentacji twórczej przygotują wkrótce grunt pod artystyczne obchody półwiecza UPPL.

Jarosław Wanecki
Przewodniczący Komisji Kultury
Naczelnej Izby Lekarskiej


Być lekarzem

Moim Kolegom
Oddałeś czułość nocy z miłą
codzienny dyżur, dobrze było.
Oddałeś spacer z synem, z córką
i znowu dzień wśród chorych umknął.
Lecz każda chwila, bieg po zdrowie,
melodią twego serca powie:
Świat taki piękny. W wirze zdarzeń
mam radość, szczęście być lekarzem.

Aldona Kraus