19 maja 2024

Wydarzenia kulturalne w czasie pandemii COVID-19

W związku z trwającą pandemią wydarzenia kulturalne (m.in. spektakle teatralne, seanse w kinie lub zajęcia w domu kultury), mogą odbywać się z udziałem 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie.

Foto: pixabay.com

W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni lub, gdy działalność prowadzona jest na otwartym powietrzu, wydarzenia kulturalne mogą się odbywać przy zachowaniu 1,5 m odległości oraz zasłaniania ust i nosa.

Obowiązek udostępniania co czwartego miejsca nie dotyczy:

  • widza z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  • widza z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności,  o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  • osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Wykaz aktualnych obostrzeń jest dostępny na rządowej stronie https://www.gov.pl.