24 kwietnia 2024

Wygrana NIL w drugiej instancji z firmą szkolącą kosmetologów

26 maja 2021 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację firmy prowadzącej szkolenia dla kosmetologów od korzystnego dla samorządu lekarskiego wyroku z 29 września 2020 r. – informuje Naczelna Izba Lekarska na swojej stronie internetowej.

Foto: pixabay.com

Zgodnie z wyrokiem, firma ma 7 dni na usunięcie wpisu naruszającego dobra osobiste samorządu lekarskiego ze swojej strony internetowej. O co chodzi w tym sporze?

Samorząd lekarski pozwał firmę, która zamieściła na swojej stronie internetowej informację sugerującą rzekomą weryfikację szkoleń dla kosmetologów przez izby lekarskie o treści: „Uprawniania prowadzonego Ośrodka do szkoleń Kosmetologów pozytywnie zweryfikowane przez Izbę Lekarską!” „(…) jest wiodącym ośrodkiem (…) jedynym pozytywnie zweryfikowanym do takich szkoleń przez Izbę Lekarską”.

W ocenie samorządu lekarskiego takie działanie firmy stanowiło naruszenie jego dóbr osobistych jako instytucji zobowiązanej do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu przez lekarzy i lekarzy dentystów, z czym zgodził się Sąd Okręgowy w Warszawie wyroku z 29 września 2020 r. (II C 489/19), a teraz również Sąd Apelacyjny w dzisiejszym wyroku (V ACa 5/21), który w całości podzielił stanowisko samorządu lekarskiego.