17 lipca 2024

Wypalenie zawodowe wśród amerykańskich lekarzy

47 proc. lekarzy praktykujących w USA przyznało, że dotyczy ich problem wypalenia zawodowego – wynika z najnowszego raportu Medscape, opublikowanego pod koniec stycznia.

Foto: pixabay.com

To wzrost o 5 proc. w porównaniu z wynikami z ubiegłorocznej edycji badania.

O ile rok temu najczęściej na wypalenie zawodowe zapadali specjaliści z dziedziny intensywnej terapii, reumatologii i chorób zakaźnych, o tyle teraz problem ten dotyczy w największym stopniu lekarzy medycyny ratunkowej. Z najnowszego raportu wnika też, że wypalenie zawodowe częściej dotyka kobiet niż mężczyzn.

Z odpowiedzi ankietowanych wynika też, że główną przyczyną wypalenia jest biurokracja, a także brak szacunku ze strony przełożonych, administracji i kolegów z pracy oraz zbyt duże obciążenia pracą. Najczęstsze metody radzenia sobie z wypaleniem wśród lekarzy to ćwiczenia, izolacja od otoczenia, sen, rozmowa z bliskimi.

W badaniu udział wzięło ok. 13 tys. lekarzy reprezentujących w sumie 29 specjalizacji medycznych.

Źródło: Medscape