13 czerwca 2024

Wystawa malarstwa w Klubie Lekarza

Lekarze to osoby wrażliwe na piękno i uzdolnione artystycznie. Ich talenty owocują różnymi formami wyrazu. Piszą wiersze i prozę, grają, śpiewają, fotografują i malują. Miejscami, gdzie lekarze artyści często znajdują pomoc i wsparcie, są izby lekarskie.

Foto: Ryszard Golański

W maju sale Klubu Lekarza łódzkiej izby lekarskiej przy ul. Czerwonej 3 wypełniły sztalugi, na których mieniły się kolorami prace malarskie lekarzy z całej Polski, a po raz drugi także prace z zagranicy. 29 maja, podczas otwarcia XIX Ogólnopolskiej i II Międzynarodowej Wystawy Malarstwa Lekarzy, licznie przybyli widzowie mieli możliwość obejrzenia 118 prac, które były dziełami 62 autorów.

Dominowały panie (44). Najliczniej były reprezentowane izby łódzka i warszawska (po 11 artystów). Wielkopolską Izbę Lekarską reprezentowało 9 twórców. Zgromadzeni mieli okazję obejrzeć nie tylko prace lekarzy z Poznania i okolic, ale także album: „By się rozwijać”, wydany przez Koło Lekarzy Malujących izby poznańskiej.

Międzynarodowy charakter nadały wernisażowi prace Fridy Loren, lekarza psychiatry z Lund w Szwecji. Prezentowane na wystawie obrazy oceniało profesjonalne jury (przewodnicząca Maria Sadowska oraz Leokadia Bartoszko i Dariusz Cybula).

Pierwszą nagrodę – Złotą Paletę – przyznano Tomaszowi Lesiakowi, chirurgowi z Łodzi za zestaw martwe natury przedstawiające gruszki, Srebrną Paletę otrzymała Danuta Krawczuk z Łodzi za pracę „Wilk wojownik”. Brązową Paletą jury nagrodziło „Melancholię” Ewy Murak-Kozaneckiej, psychiatry z Aleksandrowa Łódzkiego.

Przyznano także pięć wyróżnień. Otrzymali je: Tadeusz Wolski, Nina Lachiewicz, Bogdan Kądziela, Piotr Kazimierak i Renata Żenkiewicz. Swoją opinię o prezentowanych obrazach mogli także wyrazić wszyscy obecni. Przeprowadzono plebiscyt publiczności. Jego laureatką została Elżbieta Napieralska-Krzysiek, dermatolog z Aleksandrowa Łódzkiego, autorka prac „Nadzieja” i „Azyl”.

Słowa uznania kieruję pod adresem dwóch osób, dzięki którym tegoroczne spotkanie z plastyczną twórczością lekarzy i lekarzy dentystów należy uznać za wydarzenie ważne i udane. To komisarz wystawy Małgorzata Majewska-Kawińska oraz dyrektorka biura OIL w Łodzi Iwona Szelewa, od dziewiętnastu lat zajmująca się przygotowaniem wystawy.

Za rok jubileusz, do zobaczenia w łódzkim Klubie Lekarza w ostatnią niedzielę maja.

Ryszard Golański