21 czerwca 2024

Wzór karty indywidualnej ratownika medycznego

Stanowisko Nr 91/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego, przekazanego przy piśmie pana Jarosława Pinkasa, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 8 grudnia 2015 r. zgłasza następujące uwagi do załącznika przedstawionego projektu rozporządzenia:

1) wyrazy: „Dane podmiotu, u którego ratownik medyczny wykonuje zawód” należy zastąpić wyrazami: „Dane podmiotu, w którym ratownik medyczny wykonuje zawód”;

2) w rubryce „Oświadczenie pacjenta”:

– wyrażenie „udzielenie świadczenia zdrowotnego” należy zastąpić wyrażeniem: „zaproponowane przez ratownika czynności”;

– wyrażenie: „Oświadczam również, że udzielono mi wyczerpujących informacji o stanie zdrowia oraz uzyskałem odpowiedzi na zadawane przeze mnie pytania” należy zastąpić wyrażeniem „Oświadczam, że uzyskałem odpowiedzi na zadawane przeze mnie pytania oraz udzielono mi informacji o stanie zdrowia wystarczającej do podjęcia decyzji o odmowie leczenia we wskazanym powyżej zakresie.”.