2 marca 2024

X Forum Ochrony Zdrowia: Czy jesteśmy gotowi na zmiany?

Jak zorganizować nowe podstawy systemu ochrony zdrowia? Czy Polacy są gotowi na przełomowe zmiany, związane np. ze współpłaceniem za opiekę lekarza czy pielęgniarki?

Inauguracyjny panel dyskusyjny X Forum Ochrony Zdrowia. Foto: Mariusz Tomczak. Foto: Mariusz Tomczak

Między innymi na te pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy panelu dyskusyjnego pt. „Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – ewolucja czy rewolucja?”, który 3 września zainaugurował jubileuszowe X Forum Ochrony Zdrowia. Odbywa się ono w ramach XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Pomimo że sektor ochrony zdrowia odgrywa w Polsce ogromną rolę dla obywateli, nadal kojarzy się z wieloma niesprawnościami funkcjonowania. Obecnie inwestowane środki finansowe mają usprawnić jego działanie, np. poprzez wdrożenie nowych technologii. Inną nowością jest zburzenie podziału na świadczeniodawców publicznych i prywatnych, przy jednoczesnym usprawnianiu jakości w najlepszej cenie.

Według wszelkich badań rynkowych zdrowie jest najważniejsze dla Polaków i najważniejszym aspektem, na który Polacy będą zwracali uwagę w kampanii wyborczej. Aktualnie brakuje nam zarówno właściwej organizacji i procesów, jak i zasobów finansowych i ludzkich, umożliwiających rozwój systemu ochrony zdrowia. Aby spełnić oczekiwania Polaków niezbędne są istotne, a być może rewolucyjne, zmiany w ochronie zdrowia.

Celem panelu „Fundamenty nowego systemu ochrony zdrowia w Polsce – ewolucja czy rewolucja?” była dyskusja na temat fundamentów nowego polskiego systemu ochrony zdrowia i trudnych decyzji z nią związanych, które należy podjąć. Udział w niej wzięli: dyrektor Europejskiego Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia Maciej Bogucki, Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Ryszard Gellert, prezes zarządu Supra Brokers S.A. Rafał Holanowski, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Adam Niedzielski, prezes zarządu Grupy Lux Med Anna Rulkiewicz oraz Jakub Szulc, ekspert EY.

Chyba już nikt nie kwestionuje konieczności zwiększenia finansowania publicznego i organizacji finansowania prywatnego w celu zasilenia systemu ochrony zdrowia większymi środkami. Na najbliższe kilka lat ustawowe zwiększenie finansowania ze środków publicznych mamy zagwarantowane. Czy nie czas zająć się „ucywilizowaniem” środków wydawanych prywatnie? Naturalnym rozwiązaniem może się wydawać wprowadzenie ubezpieczeń komplementarnych w znacznie szerszym zakresie. Część ekspertów podkreśla, że aby to było możliwe, niezbędne jest połączenie środków publicznych i prywatnych poprzez możliwość dopłat ubezpieczeniowych do systemu publicznego i zakończenie wieloletniej praktyki zmuszania Polaków do płacenia kilkukrotnie za to samo. Raz płacimy składkę zdrowotną, a potem na przykład kupujemy abonament prywatny lub płacimy „z kieszeni prywatnej” za niezbędne świadczenie zdrowotne.

Podobny chaos panuje po stronie świadczeniodawców. Staramy się dzielić świadczeniodawców na publicznych i prywatnych, ale czy to najszczęśliwsze rozwiązanie? Siła przyzwyczajenia z czasów słusznie minionych jest olbrzymia i całkowicie nieuzasadniona. W rzeczywistości mamy bardzo różnorodne i często mieszane formy właścicielskie podmiotów leczniczych. Oczywiste i racjonalne jest wybieranie świadczeniodawców, którzy są w stanie zaoferować najlepszą jakość w najniższej cenie, z zachowaniem konkurencyjności i ograniczeń antymonopolowych. Zdaniem części ekspertów należy również od nowa spojrzeć na organizację i kontraktowanie świadczeń w zakresie POZ, opieki specjalistycznej i świadczeń szpitalnych.

Odbywające się od 1992 r. Forum Ekonomiczne w Krynicy to prestiżowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych. Od kilku lat na tę największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej, nazywaną czasem „polskim Davos”, przyjeżdża ponad 4 tys. gości z całego świata. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i mediów z ponad 60 krajów. Przez kilka dni w Krynicy obecni są dziennikarze z całego świata.

Od 10 lat nieodłączną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Ochrony Zdrowia, które umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, oraz pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. W debatach uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

W dyskusjach uczestniczą także przedstawiciele samorządu lekarskiego. Wśród parterów instytucjonalnych Forum są m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, a najciekawsze debaty relacjonuje prosto z Krynicy „Gazeta Lekarska”. Więcej o tegorocznej edycji Forum TUTAJ.