12 kwietnia 2024

X FOZ: Szumowski, Niedzielski, Matyja, Chmielowiec… (cytaty)

– Zawsze warto tutaj być – powiedział minister zdrowia Łukasz Szumowski, otwierając panel dyskusyjny poświęcony jubileuszowej edycji Forum Ochrony Zdrowia, które od 10 lat odbywa się w ramach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

X Forum Ochrony Zdrowia. Foto: Mariusz Tomczak

O czym dyskutowano podczas pierwszych paneli dyskusyjnych Forum?

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski:

– Podstawowe pytanie w ubiegłym roku brzmiało: czy będzie miał kto się nami opiekować i nas leczyć. Teraz powinniśmy rozmawiać o tym, co dalej, bo „ustawa 6 procent” jest już realizowana. W tym roku na ochronę zdrowia zostanie przeznaczone nie 98 mld zł, jak pierwotnie zakładano, ale 102 mld zł, a w przyszłorocznym budżecie założono, że na ten cel zostanie przeznaczone 107 mld zł. To pokazuje tempo wzrostu nakładów na ochronę zdrowia. Powinniśmy zacząć rozmawiać o tym, jak te pieniądze zainwestować.

P.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Niedzielski:

– Najważniejsze jest płacenie za efekt i racjonalne gospodarowanie środkami, których nigdy nie będzie wystarczająco dużo. Wzrost nakładów na opiekę zdrowotną nie jest odpowiedzią na wszystko. W związku z tym należy dobrze wykorzystywać m.in. bazy danych.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja:

– Jeśli coś jest dobrem rzadkim to należy o nie dbać: właściwie organizować czas pracy, odbiurokratyzować codzienną pracę, nie narzucając coraz większych obciążeń, co prowadzi do frustracji i wypalenia zawodowego. Wzrost finansowania jest zagwarantowany, ale wydaje mi się, że jest za mały. Europa nam ucieka. Średnia europejska za 2017 rok to 7 procent. Apeluję do rządu i do pana ministra o zwieszenie intensywności dokładania środków do systemu.

Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec:

– Bez dyskusji społecznej i zmian w konstytucji nie da się po prostu połączyć środków publicznych i prywatnych. Trzeba też myśleć o pacjentach, którzy nie byliby w stanie dodatkowych, komplementarnych ubezpieczeń społecznych wykupić. Podczas kontraktowania należy brać pod uwagę jakość i bezpieczeństwo świadczeń, to jest najistotniejsze, a nie fakt, czy świadczeniodawca to podmiot prywatny, czy publiczny.

Kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA prof. Andrzej Fal:

– Dla mnie zdecydowanie najważniejszym priorytetem jest zdrowie publiczne i wszystko to, co jest z nim związane, w tym między innymi profilaktyka oraz bardzo wczesna edukacja zdrowotna. To najtańsza, a zarazem bardzo efektywna metoda ograniczania zapadalności na większość schorzeń, które są przyczyną około 93 procent przedwczesnych zgonów w Polsce, czyli nieinfekcyjnych chorób przewlekłych.

Dyrektor Specjalistycznego Szpitala w Tarnowie Marcin Kuta:

– Pamiętajmy, że zwiększenie wynagrodzeń specjalistów pociągnie za sobą cały szereg wydatków dotyczących innych grup zawodowych. Zapewniam, że to się stanie. Pracodawców czekają trudne czasy. Już 1 stycznia 2020 roku wchodzą w życie przepisy o minimalnym wynagrodzeniu, które wyniesie bez pochodnych 2450 złotych.

Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego prof. Grzegorz Gielerak:

– Jako dyrektor dużego szpitala chcę powiedzieć, że każdego dnia stajemy przed coraz większymi wyzwaniami, związanymi z postępem medycyny. Państwa nie stać na kosztowne innowacje, dlatego potrzebne są dodatkowe źródła finansowania.

* * *

Odbywające się od 1992 r. Forum Ekonomiczne w Krynicy to prestiżowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych. Od kilku lat na tę największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej, nazywaną czasem „polskim Davos”, przyjeżdża ponad 4 tys. gości z całego świata. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymieniają szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci oraz przedstawiciele świata nauki, kultury i mediów z ponad 60 krajów. Przez kilka dni w Krynicy obecni są dziennikarze z całego świata.

Od 10 lat nieodłączną częścią Forum Ekonomicznego jest Forum Ochrony Zdrowia, które umożliwia wymianę doświadczeń i prezentację nowych pomysłów zarządzania systemem ochrony zdrowia, oraz pokazuje, jak ważny jest to aspekt w debacie publicznej. W debatach uczestniczą eksperci, lekarze, dyrektorzy placówek medycznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, przedstawiciele rządu i instytucji międzynarodowych oraz jednostek samorządu terytorialnego zajmujący się ochroną zdrowia, a także kadra zarządzająca sektorem farmaceutycznym.

W dyskusjach uczestniczą także przedstawiciele samorządu lekarskiego. Wśród parterów instytucjonalnych Forum są m.in. Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelna Izba Lekarska i Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, a najciekawsze debaty relacjonuje prosto z Krynicy „Gazeta Lekarska”. Więcej o tegorocznej edycji Forum TUTAJ.

Mariusz Tomczak