12 czerwca 2024

Zaproszenie na XVI Biesiadę Literacką UPPL

W piątek 4 marca 2016 r. (piątek) w Klubie Lekarza Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi (przy ul. Czerwonej 3) odbędzie się XVI Ogólnopolska Biesiada Literacka. Początek godz. 17.00. Organizatorzy zapraszają autorów (lekarzy z całej Polski) do czynnego udziału w tej tradycyjnej imprezie, a gości (miłośników żywego słowa) do „współbiesiadowania”.

Foto: freeimages.com

Osoby, które podczas spotkania pragną zaprezentować własne utwory, proszone są o nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz proponowanych do wygłoszenia tekstów (wydruki w dwóch egzemplarzach formatu A-4) najpóźniej do 10 lutego 2016 r. pod adresem: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi (z dopiskiem na kopercie: „Biesiada Literacka”), 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, a także w formie elektronicznej na adres biuro@oil.lodz.pl.

W zgłoszeniu należy podać swój aktualny adres pocztowy (ewentualnie także e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Czas przewidziany na autorskie prezentacje zależy od liczby zgłoszeń, jednak każdy uczestnik zwykle ma do dyspozycji 3-5 minut, po czym krótki komentarz wygłasza krytyk. Na zakończenie odbywa się tajne głosowanie publiczności, po czym jury oblicza głosy.

Nagrodą dla zwycięzców jest dyplom i kielich ambrozji. Bezpośrednio po Biesiadzie Kabaret OIL-BĄK zaprasza na swoją siódmą już, autorską premierę. Istnieje możliwość rezerwacji niezbyt drogich noclegów. Wszelkich informacji można zasięgnąć, telefonując do sekretariatu OIL pod numerem telefonu: (42) 683 17 01.