24 kwietnia 2024

XVI Ogólnopolski Halowy Turniej Tenisowy Lekarzy

W dniach 9-11 listopada w Pabianicach odbędzie się XVI Ogólnopolski Halowy Turniej Tenisowy Lekarzy – Memoriał dra Andrzeja Jasińskiego.

Foto: pixabay.com

Turniej będzie rozgrywany zgodnie z regulaminem Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy.

Prawo do udziału mają lekarze i lekarze stomatolodzy z kraju i zagranicy mający obywatelstwo polskie.

Do Turnieju rozlosowani zostaną wyłącznie zawodnicy, którzy potwierdzą udział. Organizatorzy ze względu na napięty program Turnieju oraz spodziewaną dużą liczbę uczestników proszą o przestrzeganie harmonogramu gier.

Regulamin przewiduje nieodwołalne skreczowanie gracza z chwilą niestawienia się do gry po trzykrotnym wywołaniu jego nazwiska przez sędziego zawodów. W przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń w danej kategorii organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii.

Dodatkowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, na stronie www.tenis.oil.lodz.pl.