19 czerwca 2024

Z myślą o kuracjuszach

Internetowa przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe powstała po to, aby ułatwić dostęp do informacji o procesie potwierdzania własnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Żeby z niej skorzystać wystarczy wpisać numer skierowania.

Foto: Marta Jakubiak

System działa w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Udostępnia świadczeniobiorcom odpersonalizowane informacje o skierowaniu na leczenie uzdrowiskowe obejmujące m.in. numer w kolejce, miejsce i termin leczenia, a także ocenę lekarza balneologa.

Przeglądarka powstała zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. 2011 Nr 142 poz. 835 ze zm.). To kolejny przejaw informatyzacji w służbie zdrowia. Podajemy bezpośredni adres: skierowania.nfz.gov.pl.

mt