17 kwietnia 2024

Zabójczy kolor. Przestroga przed pięknem za wszelką cenę

Farby do włosów i kosmetyki prostujące włosy zawierają znaczne ilości środków chemicznych oraz substancji mogących zaburzać gospodarkę hormonalną.

Foto: pixabay.com

W badaniu opublikowanym w „International Journal of Cancer” przeanalizowano wpływ regularnego stosowania farb do włosów i kosmetyków prostujących włosy na ryzyko zachorowania na raka piersi.

W tym celu poddano analizie stosowanie tych środków przez ponad 46 tys. zdrowych kobiet z obciążającym wywiadem rodzinnym (siostra chora na ten nowotwór).

Ankieta zawierała pytania o częstość farbowania włosów i stosowania kosmetyków prostujących włosy, a także o rodzaj stosowanej farby (trwała, półtrwała, zmywalna) i jej kolor. W chwili włączenia do badania 55 proc. jego uczestniczek stosowało farby do włosów.

Po 8,3 letniej obserwacji u badanych kobiet wykryto 2794 raków piersi. Wykazano, że dla czarnoskórych kobiet stosujących trwałe farby do włosów ryzyko raka piersi było o 45 proc. wyższe niż dla kobiet niestosujących tych farb, a dla kobiet rasy białej – o 7 proc. Kobiety stosujące regularnie kosmetyki prostujące włosy miały o 18 proc. wyższe ryzyko zachorowania na raka piersi.

Źródło: https://onlinelibrary.wiley.com