21 czerwca 2024

Zapobieganie zakażeniom HIV u noworodków

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w czasie ciąży należy przeprowadzić dwa badania w kierunku HIV: do 10. tygodnia ciąży, powtórnie między 33. a 37. tygodniem ciąży.

Szpital Bielański w Warszawie. Foto: R. Motyl

Lekarz położnik ma obowiązek zaproponować pacjentce badanie w kierunku zakażenia HIV. Badanie to jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w tych przypadkach, gdy lekarz ma podpisany kontrakt z NFZ.

Niewykonanie badania w czasie ciąży powinno być wskazaniem do wykonania badania niezwłocznie po przyjęciu do szpitala lub badania u noworodka, gdyż status immunologiczny matki jest nieznany.

U noworodka matki HIV(+) nieleczonej w czasie ciąży, należy zastosować trzy leki zgodnie z zaleceniem eksperta. Zmniejsza to ryzyko przeniesienia wirusa na dziecko do poniżej 2 proc.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Magdalena Marczyńska
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny


Polscy eksperci z dziedziny neonatologii przygotowali „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego”. To zbiór wytycznych dotyczących postępowania klinicznego w 28 obszarach opieki nad noworodkiem, zarówno w szpitalu zaraz po urodzeniu dziecka, jak i po jego wyjściu do domu (zobacz więcej).