27 maja 2024

Zasady sporządzania listy czasopism naukowych powinny być przejrzyste

Prezydium NRL stoi na stanowisku konieczności przywrócenia przejrzystości zasad sporządzania listy czasopism naukowych.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wspiera w tym zakresie podjęte w dniu 22 lutego 2021 r. stanowisko Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w sprawie zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w wykazie czasopism naukowych.

Przypominając, że m.in. od liczby punktów ministerialnych za publikacje naukowe zależy finansowanie jednostek naukowych, Prezydium NRL zwraca uwagę, że nauki matematyczno-przyrodnicze, w tym szczególnie nauki medyczne, są najważniejszymi dziedzinami rozwoju ludzkości.

„Dostrzegając wyjątkowy progres w czasopismach dotyczących nauk teologicznych, filozofii i prawa kanonicznego, doceniając wagę i istotę nauk humanistycznych w edukacji i nauce nie możemy jednak przejść obojętnie wobec niemal niezauważalnej progresji w punktach ministerialnych dla czasopism z branży nauk medycznych czy inżynierii biomedycznej” – czytamy w stanowisku podjętym przez Prezydium NRL w związku z opublikowanym 9 lutego komunikatem Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz związanych z nim punktów ministerialnych.

Samorząd lekarski wnosi o zwiększenie liczby przyznawanych punktów ministerialnych w dziedzinie nauk medycznych przy kolejnym ogłoszeniu wykazu czasopism naukowych i materiałów z konferencji naukowych.