16 lipca 2024

Zespół ds. koronawirusa będzie koordynował działania na uczelniach

W związku z rozprzestrzenianiem się na świecie koronawirusa powstanie zespół, który będzie m.in. koordynował działania na polskich uczelniach – mówił w niedzielę szef resortu nauki Jarosław Gowin.

Jarosław Gowin. Foto: Adam Guz / KPRM

Nie ma żadnych powodów do niepokoju, bo jesteśmy przygotowani – zapewniał.

Niedzielna konferencja prasowa w siedzibie resortu nauki poświęcona była działaniom tego ministerstwa w związku z rozprzestrzenianiem się na świecie koronawirusa.

Oprócz wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina wzięli w niej udział wiceszef resortu nauki prof. Wojciech Maksymowicz i przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) prof. Jan Szmidt.

„Jutro powołany zostanie zespół, który będzie koordynował działania i wprowadzał wspólne praktyki na polskich uczelniach i monitorował sytuację” – powiedział Jarosław Gowin. Dodał, że zespół będzie powołany we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

Resort poinformował za pośrednictwem medium społecznościowego, że zespół ten ma opracować wytyczne i rekomendacje dla uczelni i podmiotów nauki w zakresie m.in: zajęć dydaktycznych, mobilności, organizowania wydarzeń masowych na obiektach uczelni, funkcjonowania akademików i stołówek, zasady odwoływania zajęć i usprawiedliwiania nieobecności.

„W skład zespołu, który rozpocznie jutro działalność, wejdą przede wszystkim przedstawiciele poszczególnych konferencji rektorów, bo to za ich pośrednictwem będziemy na wszystkich uczelniach (…) upowszechniać te praktyki” – mówił wicepremier. Gowin powiedział, że resort jest w stałym kontakcie z konferencjami rektorów regionalnych – w poszczególnych ośrodkach akademickich.

„Chcę zatem zapewnić, że jeżeli chodzi o obszar szkolnictwa wyższego, obszar uczelni i instytutów naukowych jesteśmy znakomicie przygotowani do ewentualności pojawienia się koronawirusa w Polsce. Nie ma tutaj żadnych powodów do niepokoju. Wszystkie działania są zaplanowane” – zapewniał.

Szef resortu nauki Jarosław Gowin przypomniał, że w piątek wydał komunikat zawierający zalecenia dla polskich uczelni i instytutów naukowych, aby zawiesić wymianę studentów, doktorantów i naukowców z tym krajami i regionami, które przez Główny Inspektorat Sanitarny wskazywane są jako źródło rozprzestrzeniania się koronawirusa (grupa krajów azjatyckich i Włochy).

Wiceszef resortu nauki Wojciech Maksymowicz mówił, że resort co prawda sprawuje nadzór nad 11 uczelniami, które kształcą na kierunkach lekarskich, a część posiada szpitale, to nie jest planowane tworzenie „oddzielnej struktury” w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. „Jest jednolity system państwowy. Wszyscy, również te uczelnie i te szpitale podlegają bezpośrednio wszelkim zaleceniom i poleceniom Głównego, Wojewódzkiego lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego” – wyjaśniał.

Z kolei szef KRASP i rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt powiedział, że we wiodącej placówce medycznej PW CenterMed przy ul. Waryńskiego w Warszawie od dwóch dni jest pełniony całodobowy dyżur lekarzy, którzy mówią zarówno po polsku, jak i po angielsku – po to, aby mogli w razie co z porady skorzystać też studenci spoza naszego kraju. „Na razie nie było żadnych przypadków (zakażenia koronawirusem – przyp. red.), nawet podejrzeń w naszym środowisku” – podkreślił prof. Szmidt.

Szymon Zdziebłowski

Źródło: Serwis Nauka w Polsce PAP www.naukawpolsce.pap.pl


Czytaj także: Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty: rząd nie wycofuje się z kontrowersyjnych przepisów »