18 lipca 2024

Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

W dniach 16-18 czerwca 2016 roku w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbył się 12. Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Patronat merytoryczny nad programem naukowym Zjazdu objęła Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek pod kierownictwem prof. Michała Nowickiego.

Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 3

Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego

Foto: Andrzej Redlicki

Patronat honorowy nad Zjazdem objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W uroczystym otwarciu Zjazdu wzięli udział pionierzy medycyny wewnętrznej i nefrologii polskiej: prof. n. med. Franciszek Kokot doktor honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. n. med. Kazimierz Trznadel, prof. n. med. Witold Chrzanowski.

Zjazd zgromadził 768 lekarzy nefrologów z całego kraju oraz gości zagranicznych z USA, Wielkiej Brytanii, Czech, Włoch i Niemiec. W programie zjazdu znalazły się: mini-kursy, sesje dydaktyczne, plenarne sesje naukowe, doniesienia ustne i plakatowe, sesja Klubu Młodych Nefrologów oraz sesja studenckich nefrologicznych kół naukowych.

Podczas Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie, w czasie którego wybrano nowy zarząd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Nowym prezesem został prof. n. med. Michał Nowicki.

Przed sobotnimi obradami, wśród zabytkowego drzewostanu Parku im. Ks. J. Poniatowskiego, odbył się 2. Bieg Nefrologów DaVita, na dystansie 5 km, z udziałem 60 uczestników, w tym także profesorów: Kazimierza Ciechanowskiego, Michała Nowickiego, Tomasza Stompóra oraz Ivana Rychlika z Czech (relacja i zdjęcia z tego wydarzenia tutaj).