24 czerwca 2024

Zmiany na Miodowej. Solidarni z Białorusią. Niemy protest. Telemedycyna

26 sierpnia Prezydent RP powołał Adama Niedzielskiego, dotychczasowego prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, na urząd Ministra Zdrowia, po tym, jak dwóch głównodowodzących resortu – minister Łukasz Szumowski oraz wiceminister Janusz Cieszyński – podało się do dymisji.

Foto: pixabay.com

Jeszcze przed oficjalną nominacją nowy minister podkreślił gotowość i otwartość na kooperację: „Zapraszam wszystkich do współpracy. Jestem osobą na tę współpracę otwartą. Myślę, że przedstawiciele środowisk medycznych, pacjenckich, będą mogli państwu potwierdzić tę cechę. Na niej chciałbym również oprzeć działanie w ministerstwie – na dialogu, otwartości i współpracy”.

Jego kadencji ma przyświecać hasło: „Wszystkie ręce na pokład”. Słowa te cieszą w szczególności samorząd lekarski, który wielokrotnie apelował do MZ o wznowienie rzeczywistej współpracy.

Od nowego kierownictwa oczekuje się także „nie tylko pilnego przedstawienia strategii walki z COVID-19, ale przede wszystkim strategii jak najszybszego wdrożenia takiego modelu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w którym koronawirus nie będzie przesłaniał innych, często dramatycznych problemów medycznych” – tak skomentował zmianę w resorcie prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.

Minister Niedzielski zapowiedział, że jesienią przedstawi główne założenia strategiczne dotyczące sytuacji epidemicznej. Ponadto, przyjął zaproszenie NRL i dołączy na jej najbliższe posiedzenie. Warto obserwować strony internetowe Naczelnej Izby Lekarskiej oraz „Gazety Lekarskiej” – na pewno pojawią się tam informacje o poruszonych na spotkaniu kwestiach.

Solidarni z Białorusią

W imieniu polskiego środowiska lekarskiego, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zapewnił lekarzy na Białorusi o wsparciu dla ich walki o demokrację. W trwających od końca maja protestach o uczciwe przeliczenie głosów w wyborach prezydenckich i dymisję rządzącego nieprzerwanie od 1994 r. prezydenta Białorusi Alaksandra Łukaszenki, biorą udział również lekarze, a także inni przedstawiciele zawodów medycznych.

Pracując głównie w placówkach państwowych, a sprzeciwiając się rządowi, ryzykują utratą pracy i brakiem możliwości podjęcia zatrudnienia w zawodzie, nie wspominając już o ryzykowaniu życia. Prezes NRL pochwalił postawę, jak i poświęcenie medyków w niesieniu pomocy ofiarom bezprawia i przemocy. Wyraził głęboką nadzieję, że ich sprzeciw doprowadzi do zmian, a na Białorusi zapanuje praworządność i sprawiedliwość.

Projekt bumerang

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało Ministerstwu Zdrowia przygotowany przez Prezydium NRL projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w celu analizy problemu oraz ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych.

Propozycja PNRL przewiduje ograniczenie odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej osób wykonujących zawody medyczne za działania pozostające w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej w ramach zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 – projekt można znaleźć na stronie internetowej NIL w zakładce „Aktualności”.

Według MS, w przypadku konieczności uregulowania kwestii odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne, należy rozważyć ich „zbiorczą regulację” w tzw. pakiecie medycznym, który miałby objąć m.in. ustawę o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, ustawę o zawodzie pielęgniarki i położnej, o ratownictwie medycznym, o zakładach opieki zdrowotnej itd. Więcej TUTAJ.

Niemy protest

Na początku sierpnia odbyła się manifestacja m.in. przeciwko nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 (o jej konsekwencjach, jak i działaniach samorządu lekarskiego, mających na celu zmianę kontrowersyjnych przepisów, mogą Państwo przeczytać w poprzednim numerze „Gazety Lekarskiej”). Poniższe postulaty protestu, zorganizowanego przez Porozumienie Zawodów Medycznych, zostały poparte przez Prezydium NRL:

  • zmiana oburzających i niesprawiedliwych przepisów zawartych w tarczy antykryzysowej 4.0, zrównujących medyków niosących pomoc z przestępcami,
  • przyspieszenie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do minimum 6,8% PKB,
  • rozwiązanie problemów kolejek i braku dostępności świadczeń,
  • natychmiastowe zajęcie się przez polityków kryzysem w ochronie zdrowia.

Pochód rozpoczął się pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia, a zakończył pod sejmem, gdzie wśród wielu przemawiających przedstawicieli zawodów medycznych zabrał głos wiceprezes NRL Krzysztof Madej. Szczegółowa relacja znajduje się na stronie internetowej NIL.

Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych

Telemedycyna staje się coraz bardziej powszechna, a panująca pandemia koronawirusa przyczyniła się do tego, że lekarze, jak i ich pacjenci, chętniej i częściej z niej korzystają. Nadal jednak stawia wiele pytań. Wątpliwości dotyczą m.in. etycznych aspektów jej stosowania, jak i bezpieczeństwa prawnego i technicznych możliwości świadczeniodawców i pacjentów.

W odpowiedzi na powyższe, zespół ds. telemedycyny Naczelnej Rady  Lekarskiej we współpracy z członkami Telemedycznej Grupy Roboczej przygotował wytyczne, składające się z trzech dokumentów:

  • Wytyczne dla udzielania świadczeń telemedycznych
  • Wytyczne świadczenia telemedycznego uwzględniające aspekty etyczne
  • 10 kroków wizyty telemedycznej

Na posiedzeniu 24 lipca br. Prezydium NRL podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia wytycznych dla udzielania świadczeń telemedycznych wraz z rekomendacją ich stosowania przez lekarzy i lekarzy dentystów w ramach wykonywanego zawodu. Ponadto, Prezydium NRL, przekazując ww. dorobek, zaapelowało do ówczesnego Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o podjęcie prac zmierzających do wprowadzenia wypracowanych przez samorząd lekarski zasad jako obowiązującego standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej. Materiały można znaleźć na stronie NIL w zakładce „Aktualności”.

Alicja Szczypczyk