24 kwietnia 2024

Zmiany w radzie naukowej resortu zdrowia

Dr hab. Joanna Jędrzejczak, dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego i prezes Polskiego Towarzystwa Epileptologii została nowym członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia. Obecnie zasiadają w niej 44 osoby.

Joanna Jędrzejczak
Foto: Mariusz Tomczak

Joanna Jędrzejczak to specjalista II stopnia z zakresu neurologii, doktor habilitowany nauk medycznych w zakresie neurologii, profesor nadzwyczajny w CMKP. Jest autorem bądź współautorem 174 prac opublikowanych w kraju i za granicą. W 2006 roku została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Rada Naukowa przy Ministrze Zdrowia jest organem pomocniczym Ministra Zdrowia. Do jej zadań należy:

 • opiniowanie kierunków i problemów naukowo-badawczych związanych z rozwojem nauk medycznych,
 • proponowanie nowych kierunków badań naukowych w medycynie,
 • opiniowanie wniosków projektów celowych,
 • opiniowanie programów wieloletnich,
 • opiniowanie zmian systemowych i organizacyjnych w ochronie zdrowia,
 • opiniowanie projektów zmian w kształceniu przed i podyplomowym w zawodach medycznych,
 • opiniowanie zgłoszonych kandydatur na konsultantów krajowych,
 • opiniowanie lub proponowanie kandydatur do reprezentowania Ministra Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia na forum międzynarodowym.

Skład Rady wygląda obecnie następująco:

 • prof. dr hab. Kazimierz Roszkowski-Śliż – przewodniczący,
 • prof. dr hab. Leszek Pączek – zastępca przewodniczącego,
 • prof. dr hab. Sławomir Majewski – sekretarz,
 • prof. dr hab. Maciej Banach – członek prezydium,
 • prof. dr hab. Grzegorz Opolski – członek prezydium,
 • prof. dr hab. Barbara Adamowicz-Klepalska,
 • prof. dr hab. Andrzej Borówka,
 • prof. dr hab. Maria Borysewicz-Lewicka,
 • dr n. med. Piotr Burda,
 • prof. dr hab. Anna Dobrzańska,
 • dr. Robert Gałązkowski,
 • dr hab. Stanisław Góźdź,
 • prof. dr hab. Tomasz Grodzicki,
 • prof. dr hab. Jacek Imiela,
 • prof. dr hab. Jacek Jassem,
 • prof. dr hab. Juliusz Jakubaszko,
 • dr hab. Joanna Jędrzejczak,
 • prof. dr hab. Jan Kanty Kulpa,
 • prof. dr hab. Piotr Knapik,
 • prof. dr hab. Krzysztof Kusza,
 • prof. dr hab. Marek Krawczyk,
 • prof. dr hab. Maciej Krzakowski,
 • prof. dr hab. Witold Lukas,
 • prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz,
 • prof. dr hab. Maciej Małecki,
 • prof. dr hab. Bohdan Maruszewski,
 • mgr Marek Maślanka,
 • prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec,
 • prof. dr hab. Wojciech Noszczyk,
 • prof. dr hab. Stanisław Radowicki,
 • prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah,
 • prof. dr hab. Bolesław Samoliński,
 • dr n. med. Dariusz Sarti,
 • prof. dr hab. Henryk Skarżyński,
 • prof. dr hab. Krzysztof Sodowski,
 • prof. dr hab. Elżbieta Starosławska,
 • prof. dr hab. Marian Sygit,
 • prof. dr hab. Krzysztof Szaflik,
 • prof. dr hab. Beata Śpiewankiewicz,
 • prof. dr hab. Jan Tylka,
 • prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis,
 • prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz,
 • prof. dr hab. Witold Zatoński,
 • prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski.

Źródło: MZ, KRAUM