25 lipca 2024

Znamy powody emigracji brytyjskich lekarzy

Z jakich powodów lekarze pracujący w Wielkiej Brytanii rozważają możliwość emigracji do innych krajów lub już podjęli taką decyzję?

Fot. pixabay.com

Odpowiedzi na to pytanie znajdziemy w najnowszym raporcie opublikowanym przez General Medical Council (GMC), brytyjską instytucję zajmującą się rejestracją lekarzy i sprawującą nadzór nad wykonywaniem zawodu.

W badaniu przeprowadzonym na zlecenie tej organizacji zidentyfikowano takie motywy emigracji, jak m.in. poczucie niedocenienia (w tym z wysokości wynagrodzenia), niezadowolenie z warunków pracy, przepracowanie i brak wsparcia, brak możliwości rozwoju, chęć podjęcia nowych wyzwań, rozczarowanie brytyjskim systemem opieki zdrowotnej i przekonanie, że środowisko pracy wpływa negatywnie na ogólne samopoczucie i prowadzi do wypalenie zawodowego.

W sondzie wzięło udział ponad 3 tys. lekarzy, w tym aktualnie praktykujący w Wielkiej Brytanii, pracujący za granicą i ci, którzy wyjechali z kraju, ale wrócili. 13 proc. ankietowanych, którzy obecnie pracują w UK (bez tych, którzy mają za sobą doświadczenie emigracji), stwierdziło, że wyjazd za granicę do pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy jest w ich przypadku bardzo prawdopodobny, a kolejnych 17 proc. – że dość prawdopodobny.

Źródło: GMC