16 lipca 2024

Zwolnienie lekarskie przez telefon?

W ostatnich dniach weszło w życie wiele przygotowanych przez ministra zdrowia aktów prawnych wprowadzających możliwość udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w formie teleporady, co niewątpliwie odciąża placówki medyczne w dobie zagrożenia koronawirusem.

Foto: pixabay.com

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji Covid-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami, możliwe jest m.in. wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady (więcej TUTAJ).

Prezes NRL Andrzej Matyja zwrócił się do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg z prośbą o informację o aktualnym stanie prac legislacyjnych nad przepisami, które mają umożliwić lekarzom wystawianie zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby na podstawie telefonicznego kontaktu z pracownikiem.

W piśmie prezes NRL zaznacza, że mimo publicznych wypowiedzi minister, stan prawny dotyczący wystawiania zwolnień lekarskich od pracy nie uległ zmianie. W jego ocenie budzi to niepokój lekarzy uprawnionych do wystawiania tych zaświadczeń i wystawiających je na podstawie teleporad. „Pogarsza to komfort pracy w tym bardzo trudnym dla całego systemu ochrony zdrowia czasie. Środowisko lekarskie chce i jest gotowe korzystać z możliwości udzielania świadczeń zdalnie, lecz wymaga to stworzenia stosownych i bezpiecznych ram prawnych” – czytamy w piśmie do szefowej MRPiPS.

Prezes NRL podkreślił, że zmiany prawne dotyczące wystawienia zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy jedynie na podstawie wywiadu zebranego w drodze telefonicznej muszą obejmować wszystkie sytuacje od chwili pojawienia się w Polsce przypadków zarażenia koronawirusem. „Jednocześnie środowisko lekarskie domaga się jednoznacznego komunikatu ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przedstawiającego oficjalne stanowisko, które wprost aprobowałoby wystawianie zwolnień od pracy jedynie na podstawie wywiadu lekarskiego przeprowadzonego w ramach rozmowy telefonicznej. Do tej pory nie wydano żadnego takiego stanowiska” – czytamy na stronie internetowej NIL.