18 lipca 2024

100-lecie istnienia izb lekarskich

2 grudnia 1921 roku to data rozpoczynającą działalność polskich izb lekarskich. Właśnie dzisiaj przypada setna rocznica samorządności lekarskiej w Polsce.

Foto: pixabay.com

Mimo że samorząd lekarski obchodzi stulecie istnienia, jego korzenie sięgają dużo wcześniej. Jak do tego doszło można przeczytać w artykule red. Lucyny Krysiak opublikowanym na łamach „Gazety Lekarskiej”:

„Projekt ‘ordynacji lekarskiej’, zawierający postanowienia dotyczące izb, trafił do Sejmu 1 maja 1919 r., a 2 grudnia 1921 r. Sejm uchwalił ustawy o wykonywaniu praktyki lekarskiej, o ustroju i zakresie działania izb lekarskich. Tak narodził się samorząd lekarski w Polsce, z którego dorobku lekarze czerpią do dziś. Na mocy tej ustawy utworzono wyposażone w osobowość prawną izby lekarskie oraz Naczelną Izbę Lekarską.

Ich zadaniem było porządkowanie spraw dotyczących interesów i bytu stanu lekarskiego, wytyczanie celów, określanie obowiązków względem społeczeństwa, poprawianie relacji między lekarzami, jak również obrona ich praw, godności i sumienności oraz współdziałanie z urzędami państwowymi i samorządowymi w sprawach zdrowia publicznego. Mimo że od ustanowienia tych zasad minęło 100 lat, nie straciły one na znaczeniu, przeciwnie – w coraz bardziej zagmatwanej rzeczywistości, w jakiej przychodzi obecnie żyć i pracować lekarzom, są wartością samą w sobie.

Struktura samorządu lekarzy odpowiadała podziałowi administracyjnemu kraju (Wojewódzkie Izby Lekarskie) z zastrzeżeniem, że Minister Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Naczelną Radą Lekarską miał prawo powoływać dodatkowe izby lekarskie, przyłączać do obszaru sąsiadującej izby części terytorium innej, łączyć kilka izb wojewódzkich w jedną dzielnicową. Członkami izby lekarskiej byli wszyscy praktykujący lekarze zamieszkali w jej okręgu, wpisani na listę, a także, za zgodą Rady, lekarze niepraktykujący.”.

Więcej TUTAJ.

W dniu, w którym przypada 100. rocznica utworzenia polskich izb lekarskich, „Gazeta Lekarska” rusza ze swoim profilem na Facebooku. Zachęcamy do polubienia i obserwowania: https://www.facebook.com/gazetalekarska