19 maja 2024

100-lecie utworzenia izb lekarskich. Trwają prace nad albumem

W tym roku mija sto lat od utworzenia izb lekarskich w Polsce.

Foto: pixabay.com

Z tej okazji Okręgowa Izba Lekarska w Białymstoku planuje przygotować album, w którym zaprezentowana zostanie twórczość malarska (i inna) lekarzy Podlasia.

Izba zaprasza wszystkich swoich członków, którzy zajmują się malarstwem, rysunkiem i grafiką, aby przesyłali fotografie swoich dzieł. Dzięki temu ich twórczość będzie mogła być umieszczona w albumie.

„Celem tego przedsięwzięcia wydawniczego jest pokazanie możliwie dużej ilości prac, różnorodności stylów artystycznych i profilu twórczości malarskiej i plastycznej lekarzy z Podlasia” – czytamy na stronie internetowej OIL w Białymstoku.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 30 marca. Dodatkowe informacje są podane na stronie https://oilbialystok.pl.