12 kwietnia 2024

13. emerytura a pobyt pacjentów w placówkach leczniczych

Tzw. trzynasta emerytura, czyli jednorazowy dodatek do emerytury, trafia już na konta seniorów.

Foto: pixabay.com

1100 zł brutto (888,25 zł netto) jednorazowego dodatku dostaną także renciści. Pieniądze trafiają już na konta seniorów.

– Nasi seniorzy, nasi emeryci, nasze mamy, babcie, dziadkowie i ojcowie są powiernikami naszej tradycji, oni przekazali nam całą wiedzę, to jest też miłość, którą nas obdarowali – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji programu Emerytura Plus.

„Trzynastka” jest świadczeniem specjalnym, co oznacza, że m.in. nie będzie doliczane do dochodu i nie ograniczy prawa do pomocy społecznej.

Jak przypomina Rzecznik Praw Pacjentów Bartłomiej Chmielowiec, że kwoty jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów (tzw. trzynasta emerytura) nie wlicza się do dochodu, o którym mowa między innymi w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W konsekwencji kwota ta nie może być brana pod uwagę przy ustalaniu miesięcznej opłaty za pobyt pacjenta w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Z tytułu otrzymania wskazanego świadczenia pacjent nie może ponieść wyższej opłaty za pobyt w jednym z ww. zakładów.