20 maja 2024

20. posiedzenie Sejmu. Uchwalono ważne ustawy

W czasie 20. posiedzeniu Sejmu RP zostało uchwalonych kilka ustaw bezpośrednio dotykających pacjentów i pracowników ochrony zdrowia.

20. posiedzenie Sejmu. Foto: Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

Do Senatu skierowano m.in. ustawę o zawodzie farmaceuty, ustawę o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, a także ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Sejm przyjął również część poprawek Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, nad którymi toczyła się burzliwa dyskusja w dniach poprzedzających jej uchwalenie . Dokumenty są dostępne na stronie Sejmu http://sejm.gov.pl.