16 lipca 2024

200 lat dla lekarki z Gliwic!

Lekarka ukończyła 100 lat! 29 września dr Ałła Ćwiklińska obchodziła setną rocznicę urodzin. Dr Ćwiklińska jest najstarszym lekarzem zrzeszonym w Śląskiej Izbie Lekarskiej.

Foto: archiwum ŚIL

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Tadeusz Urban osobiście złożył szanownej jubilatce życzenia z tej wyjątkowej okazji. Prezes podziękował dr Ćwiklińskiej za kilkudziesięcioletnie poświęcenie i trud, jaki niesie za sobą zawód lekarza, a imieniu lekarzy i lekarzy dentystów – członków ŚIL – życzył jubilatce kolejnych lat życia w zdrowiu.

Pani doktor nie kryła wzruszenia, serdecznie dziękowała za pamięć i życzenia. Podczas spotkania cały czas się uśmiechała. Poproszona o radę dla młodych lekarzy powiedziała: „Najważniejsze, by w tym zawodzie być tolerancyjnym, empatycznym i umieć słuchać drugiego człowieka.” Dr Ałła Ćwiklińska ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie w 1951 r., w 1956 r. uzyskała tytuł specjalisty z zakresu pediatrii, przez całe życie zawodowe leczyła małych pacjentów w Gliwicach.