22 kwietnia 2024

Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży

Stanowisko Nr 4/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie projektu zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, wprowadzającego nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży.

Foto: Mariusz Tomczak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego zarządzenie Nr 88/2013/DSOZ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, wprowadzającego nowy zakres świadczeń: Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zamieszczonego na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 14 stycznia 2016 r., zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu zarządzenia:

1) Ad lp. 1.2 pkt 11 (załącznik nr 3) – nie wyjaśniono kto poniesie koszty wykonanych świadczeń w przypadku, gdy pacjentka zrezygnuje z opieki przed porodem;

2) Ad lp. 1.4 (załącznik nr 3) – projekt wskazuje na brak możliwości rozliczenia wykonanych świadczeń do czasu przekazania pacjentki – może to nastąpić np. dopiero w okresie porodu co generuje koszty po stronie ośrodków I i II poziomu referencyjnego, a pozwala na rozliczenie KC tylko po stronie ośrodka III poziomu referencyjnego;

3) Ad lp. 2.5 pkt 3 (załącznik nr 3) – przewidziano zbyt długi okres oczekiwania świadczeniodawcy na środki przypadające mu z tytułu rozliczenia świadczeń;

4) Ad lp. 5 pkt 3 (załącznik nr 3) – wprowadzone kryterium jest niemożliwe do zrealizowania;

5) Ad lp. 5 pkt 4 (załącznik nr 3) – parametr „odsetek porodów przedwczesnych poniżej 3%” nie ma związku z jakością opieki nad ciężarną. W zdecydowanej większości przypadków przedwczesny poród jest kwestią przypadku a nie poziomu takiej opieki;

6) Ad lp. 5 pkt 5 (załącznik nr 3) – wprowadzone kryterium jest niemożliwe do zrealizowania (gdyż obecnie liczba cięć cesarskich wynosi około 40% i stale rośnie);

7) Ad. lp. 5 pkt 7 (załącznik nr 3) – analiza tego wskaźnika będzie możliwa dopiero po kilku latach;

8) Ad. lp. 5 pkt 7-10 (załącznik nr 3) – treść nie koreluje ze specyfikacją kosztów świadczenia i specyfikacją finansowania.