19 maja 2024

35-lecie działalności Komisji Bioetycznej UJ

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum we współpracy z Ośrodkiem Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej konferencji poświęconej działalności komisji bioetycznych. „Gazeta Lekarska” jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Ośrodek Bioetyki NRL

Wydarzenie to organizowane w ramach Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych będzie też okazją do uczczenia obchodów 35-lecia działalności Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i odbędzie się 12 maja w Krakowie.

W ramach przygotowanego programu wydarzenia organizatorzy chcą przybliżyć uczestnikom zasady działania komisji bioetycznych w Polsce oraz innych krajach europejskich oraz spróbować znaleźć odpowiedź na pytanie o rolę komisji w badaniach klinicznych.

Za udział stacjonarny w konferencji uczestnicy otrzymają 6 punktów edukacyjnych.

Omówione zostaną zasady stosowane przy wydawaniu opinii przez komisje, która to ocena musi uwzględnić interes społeczny, wartość naukową i normy etyczne. Nie zabraknie także miejsca na zaprezentowanie nowych regulacji unijnych w zakresie prowadzenia badań klinicznych.

Zostaną wskazane kierunki dalszych działań sprzyjających rozwojowi badań w biomedycynie, przy jednoczesnym poszanowaniu podstawowych praw jednostki. Organizatorzy mają nadzieję, że bogata tematyka konferencji będzie zachętą do wzięcia w niej udziału różnych grup zawodowych i społecznych nie tylko związanych z medycyną i bioetyką.

Termin: 12 maja 2017 r., g. 10.00-17.00 (rejestracja od g. 9.00)

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, ul. Rynek Główny 25, Kraków

Organizator: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum i Ośrodek Bioetyki NRL

Warunki uczestnictwa: Udział w konferencji jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa za pomocą formularza on-line: http://www.mdbk.cm-uj.krakow.pl/index.php/pl/rejestracja/