21 czerwca 2024

40-50 proc. pacjentów ma objawy niedożywienia

Prawidłowe odżywianie osób chorych odgrywa istotną rolę w procesie leczenia oraz zapobiega postępowi choroby. Jakie brzmią najnowsze światowe aktualności, które formy suplementacji działają najlepiej, z jakimi problemami zmagają się lekarze, dietetycy, farmaceuci i pielęgniarki na całym świecie?

Foto: Marta Jakubiak

Te oraz inne wątki omówione zostaną szczegółowo podczas zbliżającego się wydarzenia naukowego – XVI Zjazdu i XXVIII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, która 20 czerwca rozpocznie się w Jachrance. Wśród najbardziej palących problemów omawianych współcześnie w obszarze leczenia żywieniowego eksperci mówią o kilku tematach.

Niedożywienie szpitalne w XXI wieku

Niedożywienie szpitalne często nazywane jest „cichą epidemią XXI wieku”. Mimo postępu wiedzy na temat przyczyn, występowania oraz powikłań niedożywienia szpitalnego problem ten jest nadal powszechny. Jaki jest wpływ hospitalizacji na stan odżywienia pacjentów?

Badania antropometryczne oraz biochemiczne wskazują, że objawy niedożywienia występują u 40-50 proc. pacjentów przyjmowanych do szpitali. Co więcej, u dużego odsetka chorych objawy niedożywienia rozwijają się lub pogłębiają w czasie pobytu w szpitalu. Jak eliminować ten problem, ewentualnie – jak mu przeciwdziałać? „Zawsze stosować ocenę stanu odżywienia i wyciągać z niej odpowiednie wnioski”, mówią znawcy tematu żywienia.

Żywienie kliniczne w onkologii

Nowotwory są naczelną, zaraz po chorobach układu krążenia, przyczyną zgonów w Polsce. Niemal zawsze wiążą się z zaburzeniami stanu odżywienia (ok. 80 proc. chorych przyjmowanych na oddziały onkologiczne cierpi na nie). Za niedobory białkowo-energetyczne u chorych na raka najczęściej odpowiadają: niedostateczne naturalne odżywianie drogą doustną wywołane brakiem łaknienia czy działaniami niepożądanymi leków, zwiększona utrata substancji odżywczych w wyniku zaburzenia wchłaniania i trawienia oraz zwiększone zapotrzebowanie związane z samą chorobą, gorączką lub zakażeniem.

Ponieważ niedożywienie zawsze pogarsza wynik leczenia, u chorych z niedostatecznym stanem odżywienia bardzo ważna jest precyzyjna diagnoza i szybkie rozpoczęcie leczenia. Jak i czym leczyć? Międzynarodowi specjaliści wypracowali ścieżkę postępowania – dietoterapię w onkologii, która winna stanowić niezbędny element kompleksowego leczenia.

Immunonutrition: czy rzeczywiście działa?

Immunonutrition jest stosunkowo nowym określeniem stosowanym dla powiązania znaczenia wpływu diety na odporność organizmu. Używa się go do opisania procesu suplementacji do organizmu człowieka substancji odżywczych wspomagających jego obronność. Mówiąc praktycznie, immunonutrition polega na podawaniu kwasów omega-3, olejów rybich, minerałów czy probiotyków w celu kształtowania odpowiedniej odpowiedzi immunologicznej ciała. Badacze spierają się, czy rzeczywiście ma ono przełożenie medyczne.

Z jednej strony niewiele wiadomo o mechanizmach działania tych substancji, zwłaszcza u pacjentów chorych na przewlekłe i nawracające choroby infekcyjne, z drugiej zaś dane epidemiologiczne wskazują na korzystny wpływ spożywania np. oleju z dorsza na stan zdrowia różnych populacji. Czy więc uznać immunotutrition za działanie wspierające terapię?

Co sądzą o tym polscy specjaliści?

Opisane tematy, ich analiza i dyskusja, przewodzić będą agendzie konferencji Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu. Czy polscy specjaliści będą mieli inne zdanie niż ich zagraniczni koledzy? Odpowiedzi możemy spodziewać się już wkrótce.