2 marca 2024

400 studentów medycyny i młodych lekarzy na zjeździe IFMSA-Poland

Ponad 400 uczestników, reprezentujących wszystkie uczelnie medyczne w Polsce, wzięło udział w 39. Zgromadzeniu Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, które odbyło się w dniach 10-12 listopada rok w Olsztynie.

Było to największe ogólnopolskie forum studentów medycyny i młodych lekarzy.

W trakcie zjazdu odbyło się kilkanaście sesji tematycznych (m.in. z zakresu zdrowia publicznego, zdrowia reprodukcyjnego czy edukacji medycznej), podczas których dyskutowane były bieżące kwestie dotyczące ochrony zdrowia w Polsce.

Uczestnicy mieli także okazję omówić kierunki rozwoju stowarzyszenia oraz wysłuchać sprawozdań z dotychczasowej aktywności IFMSA-Poland na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W ramach sesji plenarnej zostały wybrane władze stowarzyszenia na rok 2018. Ponadto delegaci podjęli historyczną decyzję o utworzeniu nowego oddziału (Zielona Góra) przy niedawno powstałym Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Tematem przewodnim zgromadzenia delegatów była neurologia i neurochirurgia, a program wydarzenia został dodatkowo wzbogacony o część naukową – I Ogólnopolską Studencką Konferencję Neurologiczną, współorganizowaną z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, podczas której zaprezentowali się młodzi naukowcy z całego kraju.

Jak mówi Artur Nowakowski, wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego 39. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland, organizacja tak dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia m.in. Naczelnej Izby Lekarskiej i Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej. – Dziękujemy za wkład i ogromne zaangażowanie – dodaje.

Organizatorem wydarzenia był Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, zrzeszający studentów i absolwentów Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Do Komitetu Honorowego 39. Zgromadzenia Delegatów IFMSA-Poland dołączyli:

  • Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz,
  • Prezes Warmińsko-Mazurskiej Rady Lekarskiej lek. Marek Zabłocki,
  • Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki,
  • Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz,
  • Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Ryszard Górecki,
  • Prorektor ds. Zadań Uczelni Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz,
  • Dziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Andrzej Rynkiewicz.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. W ramach swej działalności należy do Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Studentów Medycyny, największej na świecie organizacji studenckiej łączącej ponad milion młodych ludzi ze 121 państw.

Misją IFMSA-Poland jest budowanie potencjału i wzrost kwalifikacji studentów kierunków medycznych z równoczesną realizacją działań na rzecz społeczności w zakresie zdrowia publicznego, edukacji medycznej, humanitaryzmu oraz podnoszenie tych spraw w dyskusji publicznej i ich podejmowanie we współpracy międzynarodowej.