24 czerwca 2024

7. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkoatletyce (foto)

Od 30 czerwca do 1 lipca na Stadionie Miejskim w Toruniu odbyły się 28. Mistrzostwa Polski Masters, 7. Mistrzostwa Polski Lekarzy w Lekkiej Atletyce i 1. Mistrzostwa Polski Dziennikarzy.

 

Patronat nad mistrzostwami sprawowali: Prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja i Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu Wojciech Kaatz.

W 28. MPW, 7. MPL, 1. MPDz ogółem do zawodów zgłoszono 504 zawodniczek (97) i zawodników (408), w tym lekarzy 32 (8+24). Z tego w zawodach wzięło udział 461 (90+371) osób, w tym lekarzy 27 (7+20). Podczas 28. Mistrzostw Polski Masters w Toruniu ustanowiono lub poprawiono 47 rekordów: 15 rekordów Polski oraz 32 rekordy mistrzostw Polski.

7. Mistrzostwa Polski Lekarzy zorganizowano wspólnie z 28. MPW. Zawodnicy lekarze uczestniczyli w rywalizacji w ramach MPW – kobiety od 30. życia, mężczyźni od 35. roku życia. Młodsi brali udział w ramach MPW jako PK (poza konkursem). Dodatkowo wyniki, które uzyskali, były zaliczane do rywalizacji w ramach 7. MPL. W mistrzostwach lekarzy wzięło udział 27 osób w tym 7 kobiet. Udział w 7. MPL gościnnie PK wziął Aliaksandr Lemiasheuski (Pińsk, Białoruś).

Rywalizacja w ramach MPL odbyła się w 15 konkurencjach dla mężczyzn i 10 dla kobiet. Nagradzano medalami za pierwsze trzy miejsca w kat. „open” po przeliczeniu poszczególnych wyników na punkty (sposób liczenia stosowany w sporcie weteranów lekkiej atletyki uwzględniający poszczególne kategorie wiekowe w przedziałach pięcioletnich pozwalający  porównać wartość wyników w poszczególnych konkurencjach).

Puchary Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr hab. med. Andrzej Matyi dla najlepszej zawodniczki/ka mistrzostw otrzymali: Sylwia Rządeczka i Stefan Madej. Puchary Przewodniczącego Komisji Sportu NIL dr. Jacka Tętnowskiego dla zawodniczki/ka za drugi wynik mistrzostw dostali: Małgorzata Gąsowska i Andrzej Fraś. Puchary Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego 7. MPL Juliana Pełki dla zawodniczki/ka za trzeci wynik mistrzostw powędrował do rąk: Marzeny Morawiec-Trzensiok i Dariusza Środy. Puchary Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu Wojciecha Kaatza dla najlepszej zawodniczki/ka KPOIL otrzymali: Jolanta Pełka-Witt i Julian Pełka.

Serdeczne podziękowania dla Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr. hab. Andrzeja Matyi i Przewodniczącego Komisji Sportu NRL Jacka Tętnowskiego oraz kolegów z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Masters na czele z prezesem Wacławem Krankowskim za okazaną pomoc finansową i organizacyjną, a Prezesowi Okręgowej Izby Lekarskie w Toruniu za ufundowanie pucharów oraz wspieranie finansowe i organizacyjne 7. MPL. Szczególnie podziękowania dla wszystkich koleżanek i kolegów za udział w zawodach.

Julian Pełka
Organizator zawodów
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu

Do pobrania: