12 kwietnia 2024

70-lecie onkologii w Krakowie

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – PIB Oddział w Krakowie świętuje 70-lecie powstania. „Gazeta Lekarska” objęła patronat medialny nad tym jubileuszem.

Foto: facebook.com/Onkologia.Krakow

W ramach obchodów zaplanowano m.in. odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej prof. Hannie Kołodziejskiej-Wertheim, która zainicjowała badania z zakresu epidemiologii nowotworów.

Początki placówki sięgają 1951 roku, kiedy na mocy rozporządzenia ówczesnej Rady Ministrów utworzono Instytut Onkologiczny im. Marii Skłodowskiej-Curie. Ta decyzja otworzyła drogę do powstania jeszcze w tym samym roku oddziału w Krakowie.

Pierwszym dyrektorem nowoutworzonego oddziału Instytutu Onkologii został dr Emil Wyrobek. Początkowo szpital liczył 90 łóżek, ale wkrótce zwiększono tę liczbę do 120. W krakowskim oddziale Instytutu działała wówczas przychodnia, uruchomiono także oddziały leczenia radem i promieniami Roentgena, oddział chirurgiczny oraz niezbędne pracownie diagnostyczne.

Obecnie Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie prowadzi 6 wielospecjalistycznych klinik: chirurgii onkologicznej, radioterapii, chemioterapii dziennej, onkologii klinicznej z pododdziałem leczenia nowotworów układu chłonnego, ginekologii onkologicznej, urologii onkologicznej, a także oddział anestezjologii i intensywnej terapii oraz blok operacyjny, a w ramach przychodni przyklinicznej 8 rodzajów poradni.

Najliczniejszą grupę chorych leczonych w krakowskim oddziale NIO stanowią chorzy na raka piersi, nowotwory narządu rodnego, nowotwory układu moczowo-płciowego, przewodu pokarmowego. To jedyny w Polsce ośrodek, który prowadzi radioterapię protonową.

Więcej informacji o historii krakowskiej onkologii można znaleźć na stronie Instytutu: https://nio-krakow.pl.