Informatyzacja placówek medycznych pod lupą

Czy podmioty wykonujące działalność leczniczą wdrażają rozwiązania informatyczne? Czy zdążą do połowy 2017 roku wprowadzić elektroniczną dokumentację medyczną? Obraz stopnia zinformatyzowania placówek medycznych w Polsce przedstawia najnowsze badanie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia*.

Foto: Mariusz Tomczak

Centrum przeprowadziło ankietę wśród kilku tysięcy podmiotów medycznych na temat stopnia ich zinformatyzowania. Odpowiedzi zebrano głównie z miejsc (83 proc.), gdzie wykonuje się ambulatoryjne świadczenia zdrowotne (AŚZ), reszta to szpitale i ZOL-e.

Dostęp jest, strategii brak

Zdecydowana większość ankietowanych (ponad 90 proc. w każdej z grup) odpowiedziała, że zapewnia pracownikom medycznym dostęp do komputera oraz internetu. Okazuje się jednak, że tylko 38 proc. AŚZ-ów posiada strategię informatyzacji na najbliższe lata, nieco lepiej wypadły szpitale (54 proc.) i ZOL-e (42 proc.).

Najlepiej wypadają szpitale

Zdecydowana większość AŚZ-ów nie posiada wyodrębnionej komórki organizacyjnej do spraw IT, za to aż 68 proc. szpitali taką jednostką dysponuje. Także w kwestii szkoleń z zakresu informatyzacji najlepiej wypadają szpitale. O ile aż 66 proc. z nich taką formę edukacji zapewnia pracownikowi, to w przypadku AŚZ-ów oferuje je tylko co trzecia placówka.

Wciąż są problemy z e-WUŚ

Ponad 60 proc. badanych poinformowało, że ich systemy teleinformatyczne komunikują się z innymi systemami w zakresie ochrony zdrowia – głównie z P2, ePUAP Skrzynka Podawcza i ePUAP Profil Zaufany. Co ciekawe, nie wszystkim udało się przygotować do elektronicznego potwierdzania uprawnień do dostępu do świadczeń zdrowotnych (e-WUŚ). Wśród AŚZ-ów nie dokonało tego 12 proc. ankietowanych, wśród ZOL-i – 16 proc., a szpitali – 2 proc.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Jedną z ciekawszych kwestii badanych podczas ankiety było pytanie o stan przygotowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Badanie pokazało, że około 1/4 placówek jest już gotowa do prowadzenia EDM, 1/2 jeszcze nie, a 1/4 ma rozwiązania częściowe. Jak się jednak okazuje, większość ankietowanych podmiotów leczniczych nie stosuje międzynarodowych lub krajowych standardów EDM (takich jak np. HL7, DICOM czy ICD 10). Także jedynie 6 proc. AŚZ-ów, 14 proc. szpitali oraz 13 proc. ZOL-i wykorzystuje możliwość przekazywania EDM do innego podmiotu za pomocą teletransmisji.

Telemedycyna

CSIOZ zapytał także o wykorzystywanie rozwiązań telemedycznych. Zdecydowana większość placówek (96 proc. AŚZ-ów, 75 proc. szpitali i 90 proc. ZOL-i) tego nie robi, w tym między innymi nie umożliwia e-konsultacji medycznych. Tylko 12 proc. AŚZ-ów, 10 proc. ZOL-i i 42 proc. szpitali posiada w pełni ucyfrowioną diagnostykę obrazową.

* „Badanie stopnia przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia” , Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.