Inaczej pracować nad przepisami dla żołnierzy

Stanowisko Nr 7/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej.

Foto: Marta Jakubiak

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, przekazanego przy piśmie pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, znak GMS-WP-173-274/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. z dezaprobatą przyjmuje sposób pracy nad nim.

Przepisy kompleksowo regulujące sprawy ochrony zdrowia w armii powinny być oczywiście przedmiotem pracy Rządu i poddane normalnej ścieżce legislacyjnej. Projekt jest kolejnym przykładem nagannego zwyczaju pomijania tej drogi legislacji (w tym ważnego etapu konsultacji społecznych).

Jednocześnie Prezydium z satysfakcją przyjmuje inicjatywę odchodzenia, na razie w szczególnym obszarze wojskowej służby zdrowia, od szkodliwej idei przyjmowania, że ochrona zdrowia jest podobną do innych gałęzią gospodarki poddawaną komercjalizacji i regulowaną prawami wolnego rynku. Na ten błąd leżący u podstaw obowiązującej ustawy o działalności leczniczej samorząd lekarski wielokrotnie zwracał uwagę.

W związku z tym Prezydium stwierdza, że zaproponowane zmiany są zdecydowanie niewystarczające i oczekuje kolejnych inicjatyw nowelizacyjnych, które zwiększyłyby odpowiedzialność państwa za to, co dzieje się w systemie ochrony zdrowia.

Prezydium zgłasza następujące uwagi do art. 1 przedstawionego projektu ustawy:

1) pkt 5 – należy rozważyć skreślenie projektowanego przepisu, zmieniającego art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Przepis art. 13 zmienianej ustawy dotyczy dopuszczalności wykonywania działalności innej niż lecznicza w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia – nie zaś ogólnej uciążliwości dla pacjenta warunków, w jakich przebiega leczenie, co sugeruje uzasadnienie projektu. W związku z powyższym projektowany pkt 5 nie realizuje celu przedstawionego w uzasadnieniu ustawy;

2) pkt 7 – w dodawanym ust. 4a pkt 1 należy doprecyzować projektowaną delegację dla Ministra Obrony Narodowej, aby z przepisu tego jednoznacznie wynikało, że dotyczy on określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zarówno podmioty lecznicze będące jednostkami budżetowymi, jak też jednostki wojskowe niebędące jednostkami budżetowymi, utworzone przez Ministra Obrony Narodowej.

Powiązane aktualności

Jeden komentarz

Skomentuj
  1. xyz
    lut 02, 2015 - 05:08 PM

    Bardzo fajowe zdjęcie joł 😉 !

    ODPOWIEDZ

Odpowiedz xyz Anuluj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.