Pomoc doraźna i transport sanitarny

Znamy projekt zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny.

Do 28 lutego właściwe w tej sprawie podmioty mogą przesyłać swoje opinie na adres e-mail: sekretariat.dsm@nfz.gov.pl. Żeby zapoznać się z nim wystarczy wejść na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia.

To jedna z niewielu okazji, aby wyrazić swoje zdanie w tak ważnej sprawie. Jeśli nowy dokument wejdzie w życie, straci moc zarządzenie nr 70/2009/DSM z dnia 3 listopada 2009 roku.

mt

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.