Certyfikat za jakość opieki hematologicznej

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, jako pierwszy ośrodek hematoonkologiczny w Polsce, został wyróżniony certyfikatem „W trosce o pacjenta” za profesjonalną pomoc i wsparcie pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową (PBSz).

Przyznany Instytutowi certyfikat Programu „W trosce o pacjenta” to sygnał dla chorych z przewlekłą białaczką szpikową oraz ich rodzin, że w tym ośrodku pacjenci otrzymają profesjonalną pomoc, merytoryczne wsparcie oraz szereg niezbędnych informacji nt. choroby i jej celów terapeutycznych – niezwykle istotnych w skutecznym leczeniu PBSz.

„W trosce o pacjenta” to program dedykowanym pacjentom hematologicznym i onkologicznym, w tym również chorym na PBSz, którego ideą jest wsparcie chorych we właściwym monitorowaniu leczenia, zrozumieniu prawidłowego przyjmowania terapii oraz stosowaniu się do zaleceń lekarzy. Inicjatywa ma wzmocnić świadomość pacjentów na temat wagi celów terapeutycznych przewlekłej białaczki szpikowej oraz ich wpływu na zwiększenie skuteczności leczenia.

Program realizowany jest od 2014 roku we współpracy ze środowiskiem pielęgniarek hematologicznych i onkologicznych na terenie ośrodków hematologicznych w całym kraju i adresowany do chorych leczonych drugą linią terapeutyczną. W jego ramach na terenie każdego z ośrodków pielęgniarki mają możliwość uczestniczenia w cyklicznych spotkaniach edukacyjnych, podczas których wspólnie pracują i pogłębiają wiedzę na temat przewlekłej białaczki szpikowej oraz znaczenia monitorowania tej choroby.

Zdobyte informacje i doświadczenia przekazują następnie pacjentom podczas indywidualnych czy grupowych spotkań, w trakcie których oswajają chorych z nowotworem, informują o celach terapeutycznych choroby, zasadach prawidłowego przyjmowania leków, a także o konieczności regularnych wizyt u lekarza oraz przeprowadzania badań kontrolnych, które są niezwykle istotne w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej.

Zdaniem wielu ekspertów przewlekła białaczka szpikowa jeszcze do niedawna uznawana była za chorobę śmiertelną. Dziś, na skutek postępu medycyny i rozwoju innowacyjnych terapii, kwalifikuje się ją do chorób przewlekłych. Dzięki skutecznym terapiom, wysokiej jakości opiece i edukacji, chorzy na PBSz mogą aktywnie uczestniczyć w życiu zawodowym, społecznym i mimo choroby – prowadzić normalne życie.

Poza dostępem do nowoczesnych terapii PBSz, bardzo istotnym elementem w procesie leczenia, mającym ogromny wpływ na zwiększenie jego skuteczności jest właściwe monitorowanie terapii przewlekłej białaczki szpikowej, prawidłowe przyjmowanie leków oraz stosowania się do zaleceń lekarzy. Z myślą o tym został stworzony Program „W trosce o pacjentów”, dzięki któremu chorzy na przewlekłą białaczkę szpikową leczeni drugą linią terapeutyczną, poza dostępem do wysokiej jakości leczenia, mogą liczyć na merytoryczne wsparcie w chorobie oraz edukację w zakresie czynników, mających wpływ na powodzenie i skuteczność terapii PBSz.

Idea niesienia pomocy chorym na PBSz poprzez edukację i wsparcie, które zapewnia Program „W trosce o pacjenta” realizowany na terenie ośrodków hematologicznych w całym kraju, spotkała się z uznaniem środowiska lekarskiego, pielęgniarskiego oraz pacjenckiego. W tym roku po raz pierwszy interdyscyplinarna Rada Ekspertów, w osobach:

  • prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Warzochy, dyrektora Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,
  • prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Hellmanna, przewodniczącego Sekcji PBSZ Stowarzyszenia Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych,
  • prof. nadzw. Dr. hab. n. med. Joanny Górę-Tybor, sekretarza Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
  • dr. hab. med. Tomasza Sachy, przewodniczącego Sekcji Hematologii Molekularnej Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka,
  • Barbary Jobdy, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych,
  • Jacka Gugulskiego, prezesa Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową,

postanowiła przyznać ośrodkom hematologicznym realizującym Program i świadczącym wysokiej jakości opiekę nad pacjentami z przewlekłą białaczką szpikową specjalne wyróżnienie – certyfikat „W trosce o pacjenta”.

Pierwszą uhonorowaną placówką jest właśnie Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, kolejne ośrodki będą sukcesywnie wyróżniane. Mapa placówek oznaczanych certyfikatem „W trosce o pacjenta” będzie sukcesywnie powiększana, tak by zapewnić chorym na PBSz jak najlepszy dostęp do kompleksowej i profesjonalnej opieki.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.