Nie przedsiębiorstwo, lecz zakład leczniczy

Stanowisko Nr 6/16/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Naczelna Rady Lekarska, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw, nadesłanym przy piśmie pana Piotra Warczyńskiego – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 31 marca 2016 r., znak: OZP.0212.7.2015/CP (9) zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:

1) Co prawda projektowana zmiana pojęcia „przedsiębiorstwa” na „zakład leczniczy” wskazuje na próbę odejścia od rozumienia cywilistycznego charakteru działalności leczniczej, jednakże poza zmianą pojęcia, jego definicja w dalszym ciągu nie uwzględnia aspektu ludzkiego, który jest niezbędny w działalności tego typu. Proponowana definicja pomija fakt, że działalność lecznicza jest wykonywana przez zatrudniony w zakładzie leczniczym zespół pracowników medycznych i innych przy wykorzystaniu składników majątkowych;

2) Zmiana nazewnictwa w tym zakresie – bez uwzględnienia aspektu ludzkiego w działalności zakładu leczniczego – może spowodować jedynie dodatkowe, niepotrzebne i nieuzasadnione koszty po stronie już funkcjonujących podmiotów leczniczych;

3) Zmiana art. 6 ust 9 jest mało czytelna; nasuwa się wątpliwość o którą spółkę chodzi w wyrażeniu „wartość nominalna udziałów albo akcji należących (…) do spółki kapitałowej, która przystąpiła do spółki kapitałowej wykonującej działalność leczniczą nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki”;

Ponadto Naczelna Rada Lekarska w dalszym ciągu postuluje skreślenie art. 22 ust 5 obowiązującej ustawy o działalności leczniczej, z uwagi na to, iż przepis ten stanowi jaskrawe i nieuprawnione wkroczenie władzy ustawodawczej i administracyjnej w autonomiczny obszar nauki i wiedzy.

Niezależnie od powyższego Naczelna Rada Lekarska wyraża swoje negatywne stanowisko wobec krótkiego okresu jaki został wyznaczony na analizę projektu ustawy, dotyczącej systemu ochrony zdrowia i najbardziej znaczących jego aspektów. Tego typu zmiany systemowe w ochronie zdrowia jak również nomenklatura ustawowa dotycząca działalności leczniczej winny podlegać szerokim konsultacjom, pozwalającym na rzeczywistą analizę potrzeb tych zmian i ich skutków.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.