Teleinformatyka a listy oczekujących

Stanowisko Nr 50/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej przekazanym przy piśmie Pana Piotra Gryzy, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r., znak: IEPR.0214.2.2015.MS/1 IK: 396654, przedstawia następujące uwagi:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponawia apel o podjęcie rzeczowej dyskusji na temat zasadności prowadzenia list oczekujących. Obecnie listy oczekujących obowiązują dla świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej.

Samorząd lekarski wielokrotnie wskazywał, że konieczność prowadzenia list oczekujących dla niektórych rodzajów świadczeń nie znajduje uzasadnienia, szczególnie jeśli nie jest to konieczne dla zapewnienia równego dostępu pacjentów do świadczeń gwarantowanych. Dotyczy to np. świadczeń, w których bez wykonania badania nie jest możliwe ustalenie uprawniania pacjenta do świadczenia.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje ponadto, że zakup i utrzymywanie systemów teleinformatycznych umożliwiających świadczeniobiorcom realizację usług umawiania się drogą elektroniczną na wizyty jest ściśle związane z realizacją świadczeń finansowanych ze środków publicznych, dlatego koszty z tym związane powinny być uwzględnione w wycenie świadczeń i finalnie powinny spoczywać na płatniku.

Odnośnie treści projektowanego rozporządzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza, że nie stanowi ono prawidłowej realizacji upoważnienia ustawowego zawartego w art. 23a ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który nakazuje uwzględnić w wydawanym rozporządzeniu zarówno funkcjonalności wymienione w art. 23a ust. 1 jak i w art. 23a ust. 2 ustawy.

Projekt rozporządzenia pomija natomiast funkcjonalności systemów teleinformatycznych wymienione w art. 23a ust. 2 ustawy dotyczące przekazywania danych zawartych w listach oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego do systemu informacji w ochronie zdrowia.

Wątpliwości budzi również zgodność zakresu danych zawartych w projektowanym § 2 ust. 1 pkt 2 lit b i c, pkt 2 lit c, pkt 3 lit a i d, pkt 5 i pkt 9 z zakresem upoważnienia ustawowego do określenia funkcjonalności systemów teleinformatycznych. Dane wymienione we wskazanych powyżej projektowanych przepisach wykraczają poza zakres funkcjonalności, o których mowa w art. 23a ustawy.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.