Dobre wieści dla pacjentów z rakiem płuca i seniorów 75+

Nowe obwieszczenie refundacyjne, obowiązujące od 1 maja 2018 r. przynosi dobre wiadomości zwłaszcza dla pacjentów cierpiących na nowotwór złośliwy płuca oraz seniorów w wieku 75+.

Foto: pixabay.com

Pomimo przedłużających się prac nad ustalaniem ujednoliconych zapisów istniejącego programu leczenia niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34) wypracowano kompleksowe podejście do leczenia tego schorzenia.

Pacjenci cierpiący na nowotwór złośliwy płuca, otrzymają dostęp do innowacyjnych opcji terapeutycznych z katalogu immunoterapii obejmujących substancje czynne niwolumab oraz pembrolizumab.

W zakresie schorzeń onkologicznych, nowe obwieszczenie wprowadza również nowoczesne technologie lekowe do istniejącego programu leczenia raka nerki (ICD-10 C 64), w którym dodane zostały dwie substancje czynne – niwolumab oraz cabozantynib.

Rozszerzenie programu lekowego pozwoli na wydłużenie czasu przeżycia wolnego od progresji choroby oraz zmniejszenie ryzyka zgonu pacjentów. Niwolumab został także objęty refundacją w ramach programu leczenia opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81).

Nowe obwieszczenia refundacyjne przynosi korzystane zmiany dla seniorów. Od 1 maja 2018 r. pacjenci, którzy ukończyli 75 rok życia zyskają dostęp do wielu leków w ramach „Listy S”, w tym heparyn drobnocząsteczkowych oraz wielu terapii stosowanych w leczeniu astmy oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Ponadto, rozszerzono dostęp do skutecznych i bezpiecznych terapii w leczeniu Choroby Parkinsona. Refundacją w ramach programu leczenia zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20) została objęta substancja czynna apomorphini hydrochloridum hemihydricum.

W porównaniu do XXXVIII obwieszczenia, obowiązującego od 1 marca br., XXXIX obwieszczenie refundacyjne zawiera następujące zmiany.

Statystyki

Ogółem do obwieszczenia zostało dodanych 70 produktów leczniczych (unikalne kody EAN), w tym:

 • 49 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
 • 1 wyrób medyczny (unikalny kod EAN) w ramach listy aptecznej,
 • 16 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach programów lekowych,
 • 4 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach chemioterapii,

Dla 117 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu (od 5521,59 zł do 0,02 zł). Dla 1 produktu (unikalny kod EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu (o 13,95 zł). Dla 542 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 98,19 zł do 0,01 zł).

Dla 481 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 113,40 zł do 0,03 zł). Dla 1035 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (172,94 zł do 0,01 zł). Dla 79 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 14,64 zł do 0,02 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres, w obwieszczeniu nie znalazły się 53 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) obecne w poprzednim obwieszczeniu.

Zmiany na liście aptecznej

Candezek Combi (candesartanum cilexetili + Amlodipinum) – osiem prezentacji tego leku zostało objętych refundacją we wskazaniu: leczenie zastępcze pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dorosłych pacjentów, u których uzyskano kontrolę ciśnienia tętniczego stosując jednocześnie kandesartan i amlodypinę, w takich samych dawkach;

Zmiany w programach lekowych

Cabometyx (cabozantinibum) został objęty refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”, jako kolejna opcja terapeutyczna.

Opdivo (niwolumab) został objęte refundacją w ramach istniejącego już programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C 64)”, jako kolejna opcja terapeutyczna.

Opdivo (niwolumab) został objęty refundacją w terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca o typie płaskonabłonkowym w ramach drugiej linii leczenia w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)”.

Keytruda (pembrolizumab) została objęta refundacją w terapii chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w ramach pierwszej linii leczenia w programie lekowym „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C 34)”.

Opdivo (niwolumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10 C 81)”.

Entyvio (wedolizumab) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10 K51)”.

Dacepton (apomorphini hydrochloridum hemihydricum) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona (ICD-10 G.20)”.

Signifor (pasireotidum) został objęty refundacją w ramach programu lekowego „Leczenie akromegalii pasyreotydem (ICD-10 E 22.0)”.

Chemioterapia niestandardowa

Od 1 kwietnia 2018 roku zapewniona została kontynuacja terapii wszystkich pacjentów leczonych dotychczas w ramach chemioterapii niestandardowej, której finansowanie zakończyło się z dniem 31 marca br. Dalsze leczenie pacjentów zostało zagwarantowane głównie poprzez wprowadzenie zmian w opisach wybranych programów lekowych.

Zmiany na liście 75+

Od 1 maja w wykazie bezpłatnych leków dla seniorów 75+ znalazły się leki z następujących grup limitowych:

 • 103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego – gentamycyna
 • 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita – mesalazyna i sulfasalazyna
 • 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita – mesalazyna – produkty do stosowania doodbytniczego – stałe postacie farmaceutyczne
 • 120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – inne immunosupresanty – metotreksat do stosowania podskórnego
 • 136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące – leki immunosupresyjne – leflunomid
 • 192.0, Leki przeciwmalaryczne – chlorochina – choroby z autoagresji
 • 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego – gabapentyna
 • 150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe – oksykodon
 • 242.0, Leki działające na układ nerwowy – pregabalina
 • 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu
 • 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu – produkty jednoskładnikowe
 • 199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu – produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach
 • 199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu – produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach
 • 199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu – produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach
 • 200.1, Wziewne kortykosteroidy – produkty jednoskładnikowe – proszki i aerozole
 • 201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu – produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu
 • 201.3, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu – produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu
 • 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych – teofilina – postacie o przedłużonym uwalnianiu
 • 208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu
 • 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych
 • 83.0, Hormony tarczycy – lewotyroksyna do stosowania doustnego
 • 85.0, Hormony trzustki – glukagon.

Źródło: MZ

Powiązane aktualności

Jeden komentarz

Skomentuj
 1. Gość
  maj 07, 2018 - 05:28 PM

  .jeden z moich przyjacół ma raka, wykryty w lutym zeszłego roku . Lekarze dali mu kilka miesięcy życia. W tej chwili chodzi na cykle chemii. Świeże wyniki rezonansu – choroba cofnęła się o prawie połowe . Zaznaczam tylko, że to rak w IV notabene ostatniej fazie, więc lekarze nie dawali żadnych szans Cóź nauka i medycyna jest potrzebna, ale nie można jej zawierzać w 100% tylko szukać innych rozwiązań oczywiście w granicach rozsądku. Lekarze mówią, że to cud

  ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.