Michał Bulsa o nowelizacji ustawy: Trzymamy rękę na pulsie

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawiera rozbieżności z treścią porozumienia zawartego 8 lutego między ministrem zdrowia i Porozumieniem Rezydentów OZZL. Planowane zmiany w przepisach komentuje Michał Bulsa, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Foto: Krzysztof Białoskórski

– W najbliższych dniach do komitetu stałego rady ministrów ma wpłynąć projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw nazywanej potocznie „ustawą rezydencką”. Zapowiedział to minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski podczas jego ze swoich wywiadów radiowych.

Zmiany legislacyjne wynikają z porozumienia podpisanego pomiędzy ministrem zdrowia a Porozumieniem Rezydentów OZZL 8 lutego, kończącego protest rezydentów. Wokół nowelizowanych przepisów wyniknęło wiele wątpliwości oraz niedomówień. Strona ministerialna przypisywała niedoskonałość proponowanych zapisów oraz sprzeczność z wcześniejszymi ustaleniami niedopatrzeniu urzędniczemu, a nie złej woli resortu zdrowia.

Proponowany pakiet zmian, poza głównym punktem, czyli wzrostem nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. w 2024 r., odnosi się także do innych spraw. Należą do nich m.in. kwestie dyżurów medycznych, przyznania ochrony prawnej należnej funkcjonariuszowi publicznemu, uzyskiwania specjalnego dodatku do wynagrodzenia. Z wyjątkiem punktu dotyczącego wzrostu finansowania ochrony zdrowia w Polsce pozostałe zapisy pozostawiają wiele do życzenia.

Niestety w wielu miejscach pierwotny tekst ustawy odchodził od ducha porozumienia z 8 lutego. Spowodowało to natychmiastową reakcję całego środowiska lekarskiego, co przyniosło efekty. Na spotkaniu z prof. Szumowskim przedstawiciele lekarzy rezydentów omówili kształt nowelizacji oraz ustalili zmianę poszczególnych zapisów.

Warto podkreślić, że środowisko lekarskie stanowczo i jednym głosem odnosi się do nowelizacji ustawy. Stanowiska Krajowego Zjazdu Lekarzy, Porozumienia Rezydentów OZZL oraz OZZL wyrażone w ramach konsultacji publicznych do tego projektu są ze sobą zbieżne. W jedności siła. Środowisko lekarskie trzyma rękę na pulsie i nie pozwoli na wypaczenie idei podpisanego porozumienia. Było ono trudnym kompromisem, poniżej którego nie wolno zejść.

Aktualnie oczekujemy na kształt projektu, który zostanie przyjęty przez komitet stały rady ministrów. Skierowanie nowelizacji do parlamentu będzie kolejnym etapem, w którym środowisko lekarskie będzie musiało pokazać determinację w działaniu. Nie odpuścimy i doprowadzimy do tego, aby zapisy porozumienia weszły w życie zgodnie z treścią i duchem porozumienia z 8 lutego.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.