Trybunał Konstytucyjny zażądał informacji od Naczelnej Izby Lekarskiej

– W ostatnich dniach Trybunał Konstytucyjny zażądał dodatkowych informacji, które Naczelna Izba Lekarska niezwłocznie przesłała – mówi prezes NRL Andrzej Matyja.

Foto: Marta Jakubiak

Chodzi o udostępnienie wszystkich pytań testowych z już przeprowadzonych egzaminów LEK, LDEK i PES.

– Mam nadzieję, że sprawie zostanie nadany bieg, a Trybunał Konstytucyjny podtrzyma swoje wcześniejsze stanowisko co do dostępu do testów wyrażone w wyroku z 7 czerwca 2016 r. i tym razem – już w sposób niepodważalny – orzeknie, że pytania testowe z egzaminów LEK, LDEK i PES, które się już odbyły, mają być jawne – dodaje prezes NRL.

Przypomnijmy, że 24 marca 2017 r. Naczelna Rada Lekarska złożyła w Trybunale Konstytucyjnym wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim ograniczają dostęp do pytań z egzaminów LEK, LDEK i PES.

Naczelna Rada Lekarska już raz wygrała w Trybunale sprawę o dostęp do testów egzaminacyjnych. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 7 czerwca 2016 r. (sygn. K 8/15) uznał za niezgodne z Konstytucją poprzednio obowiązujące ograniczenia dostępu do pytań z LEK, LDEK i PES. Trybunał wyraźnie wskazał, że po tym wyroku dostęp do testów egzaminacyjnych ma być jawny. Stało się jednak inaczej.

W reakcji na korzystny dla lekarzy wyrok Trybunału przedłożono projekt nowelizacji przepisów, które wprowadzały nowe ograniczenia dostępu do pytań. Parlament uchwalił tę ustawę dnia 21 października 2016 r. (ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw – Dz.U z 2016 r. poz. 2020).

Wprowadzone wówczas ograniczenia dostępu do pytań to:

  • udostępnienie pytań jako informacji publicznej jest możliwe dopiero po upływie 5 lat od dnia przeprowadzenia egzaminu,
  • przed upływem 5 lat od daty egzaminu zezwolono na dostęp do pytań wyłącznie osobie przystępującej do tego egzaminu, tylko w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych i bez możliwości kopiowania, przepisywania i wynoszenia pytań poza siedzibę CEM.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.