Szpitale tracą na cudzoziemcach, bo nie płacą. Apel Prezydium NRL

Apel Nr 1/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie działań ograniczających zadłużanie się polskich placówek ochrony zdrowia w związku z udzielaniem koniecznej pomocy medycznej cudzoziemcom.

Foto: pixabay.com

Dostrzegając, w szczególności w lecznictwie szpitalnym, od lat nierozwiązany i wciąż narastający problem nieuiszczania kosztów niezbędnej pomocy medycznej udzielanej przez polskie placówki ochrony zdrowia cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia, Ministra Spraw Zagranicznych oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o podjęcie skoordynowanych działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków z tym związanych, które obecnie w całości obciążają poszczególne podmioty lecznicze.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę, że ustawowym, a jednocześnie również etycznym obowiązkiem działających w Polsce placówek ochrony zdrowia jest udzielenie natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej każdej osobie, która tego potrzebuje ze względu na zagrożenie swego życia lub zdrowia, bez względu na to, skąd taka osoba pochodzi oraz czy posiada odpowiednie ubezpieczenie kosztów leczenia bądź środki własne na ich pokrycie.

W przypadku cudzoziemców, szczególnie z państw nie należących do Unii Europejskiej, których liczba w Polsce z każdym rokiem rośnie, ryzyko finansowe związane z udzielaniem takich świadczeń ponosi w całości podmiot leczniczy.

W sytuacji, gdy cudzoziemiec nie posiada środków na pokrycie kosztów leczenia i nie posiada ważnego ubezpieczenia kosztów leczenia, uzyskanie zapłaty jest najczęściej niemożliwe, a dochodzenie tych roszczeń na drodze sądowej jest nieskuteczne.  Z tego względu wiele polskich szpitali ponosi znaczące straty, które musi pokrywać ze środków własnych.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej taki stan rzeczy jest nie do zaakceptowania i musi zostać zmieniony w trybie pilnym. W sytuacji znacznego niedofinansowania polskiego systemu ochrony zdrowia ponoszenie kosztów leczenia nieubezpieczonych cudzoziemców przez podmioty lecznicze dodatkowo pogarsza dostęp do opieki zdrowotnej polskich pacjentów.

Z tego względu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje rozważenie szeregu skoordynowanych działań mogących wpłynąć na ograniczenie tej niekorzystnej sytuacji, w tym m.in. takich, jak:

 • ustalenie na drodze umów międzynarodowych zasad refundowania takich kosztów podmiotom leczniczym przez władze bądź instytucje państw, z których cudzoziemcy pochodzą,
 • bezwzględne wymaganie, aby cudzoziemcy przebywający w Polsce posiadali odpowiednie ubezpieczenie kosztów leczenia przez cały okres swego pobytu na terytorium Polski – powinno to być nie tylko jednym z wymogów uzyskania wizy wjazdowej, ale powinno to być kontrolowane w chwili przekraczania granicy, a także przedłużania pobytu w Polsce,
 • utworzenie funduszu gwarancyjnego na pokrycie takich kosztów w sytuacji braku możliwości ich uzyskania przez podmioty lecznicze.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o przyjęcie przepisów prawnych regulujących powyższe kwestie oraz skuteczne ich wdrażanie.

Powiązane aktualności

komentarze 3

Skomentuj
 1. Przeciętny zjadacz chleba
  sie 15, 2018 - 11:30 PM

  W czym problem ? Nie masz ubezpieczenia to nie ma pomocy ewentualnie jak pomagamy to od razu nam zapłać.

  ODPOWIEDZ
 2. Jerry
  sie 16, 2018 - 02:12 PM

  Wprowadzić obowiązek prywatnego ubezpieczenia dla cudzoziemców i po kłopocie 😉

  ODPOWIEDZ
 3. Sibirjak
  paź 06, 2018 - 09:49 AM

  Jakie obcokrajowcy nie płacą ? To Ukraińcy ? Na przykład Rosjanie i Białorusini bez ubezpieczenia zdrowotnego nie otrzyma wizy.I wiem, kiedy rodzina repatriantów z Kazachstanu (obywateli Polski ma PSL) zwracali się o pomoc lekarską dla siebie i DZIECKA -płacili za każdą wizytę /

  ODPOWIEDZ

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.