Stypendia dla studentów medycyny. 2 tys. zł co miesiąc już od III roku

1 września ruszył drugi nabór wniosków o pomoc materialną dla studentów kierunków lekarskich. Stypendium w wysokości 2 tys. zł miesięcznie można dostać w zamian za deklarację podjęcia pracy w woj. lubuskim.

Foto: lubuskie.pl

– Te stypendia pozwolą na pokrycie deficytu lekarzy w Lubuskiem. Dzisiejsi studenci za kilka lat podejmą pracę w tutejszych szpitalach. Zatem inwestycja w stypendia zwróci nam się z nawiązką – podkreśla marszałek Elżbieta Anna Polak. Wnioski można składać do 31 października 2018 r.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego określono, że w 2018/2019 r. odbędą się dwa nabory wniosków. Pierwszy zakończył się 31 maja br. Swoje wnioski złożyły łącznie 62 osoby (jedna osoba zrezygnowała w trakcie rekrutacji). W pierwszym naborze na pomoc materialną dla studentów kierunków lekarskich – stypendia przyznano wszystkim wnioskującym. Studenci będą dostawać 2 tys. zł miesięcznie – od kwietnia 2018 roku do czerwca 2019 roku (z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych).

– Naszą intencją od początku było zachęcenie studentów do „odpracowania” stypendium w lubuskich szpitalach. Pracę mogą rozpocząć tu wraz z początkiem specjalizacji, już po uzyskaniu tytułu lekarza – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak, inicjatorka stypendiów. Samorząd Województwa Lubuskiego przeznaczył na ten cel 900 tys. zł w 2018 r. (w dwóch naborach) oraz po 1 mln zł w dwóch kolejnych latach.

Warunkiem otrzymania wsparcia była deklaracja związania swojej zawodowej przyszłości z regionem lubuskim. – Dzięki tej inicjatywie i środkom samorządu województwa pozyskujemy lekarzy, których w regionie bardzo brakuje. Mam nadzieję, że zakochają się w Lubuskiem i zostaną – mówi marszałek.

Stypendium jest dedykowane studentom z całej Polski. Wśród 61 wnioskodawców w pierwszym naborze, aż 38 zadeklarowało, że pochodzi z województwa lubuskiego, zatem po studiach medycznych zamierzają wrócić w swoje rodzinne strony. Wnioski składali studenci z uczelni medycznych z miast:

 • Zielona Góra –  16,
 • Poznań – 15,
 • Bydgoszcz – 5,
 • Szczecin – 7,
 • Katowice – 2,
 • Lublin – 4,
 • Wrocław – 5,
 • Olsztyn – 1,
 • Łódź – 5,
 • Rzeszów – 1.

Pomoc materialna może być przyznana studentowi III, IV,V lub VI roku studiów, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest studentem kierunku lekarskiego;

2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej i nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej;

3) zawrze umowę o pomocy materialnej, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia jako lekarz w wymiarze pełnego etatu w podmiocie leczniczym:

 • dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Lubuskie lub
 • w którym Województwo Lubuskie posiada udziały albo
 • w podmiocie leczniczym mającym siedzibę na terenie Województwa Lubuskiego udostępniającym szkole wyższej prowadzącej kształcenie na kierunku lekarskim, jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych,

w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, niezwłocznie lecz nie później niż rok po ukończeniu studiów i odbyciu stażu podyplomowego, na co najmniej czas odpowiadający łącznemu okresowi pobierania pomocy materialnej, liczonemu pełnymi latami.

4) zobowiąże się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej w uzgodnieniu z podmiotem leczniczym, w którym podejmie zatrudnienie. Wybór szkolenia specjalizacyjnego powinien nastąpić w obrębie dziedzin medycyny, w których występują niedobory kadry lekarskiej na terenie województwa lubuskiego;

5) jego miesięczne dochody na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku, nie przekraczają dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedzający złożenie wniosku.

Jest to zatem forma pomocy zwrotnej. Studenci, którzy nie dopełnią warunków umowy i nie podejmą pracy w lubuskich szpitalach po zakończeniu studiów, będą musieli zwrócić pełną kwotę stypendium.

Małgorzata Tramś-Zielińska

Źródło: lubuskie.pl

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.