Plany Ośrodka ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa NRL

Na grudniowym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej powołano kierowników ośrodków na kolejną kadencję. Jaką wizję działania ma kierownik Ośrodka ds. Opiniowania Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa NRL Ryszard Szozdy?

Foto: pixabay.com

Ten ośrodek to nowy twór w strukturach Naczelnej Rady Lekarskiej. Dlaczego powstał?

Zasady funkcjonowania ośrodka ustala uchwała NRL z grudnia 2018 r. Chodzi o opracowanie standardów edukacji kandydatów na biegłych i biegłych lekarzy sądowych i zaszczepienie ich na grunt izb okręgowych.

Z powodu dramatycznego deficytu biegłych i niestety niechęci lekarzy do kontaktów z szeroko rozumianym wymiarem sprawiedliwości, okręgowe izby lekarskie podejmują inicjatywy szkoleń na własną rękę. Niektóre z tych inicjatyw, np. Śląskiej Izby Lekarskiej, przejęły inne OIL, np. w Gdańsku.

Zależy nam jednak, aby zasady opiniowania oraz zakres wiedzy niezbędnej do wydawania opinii przez biegłego były jasno określone i ujednolicone. Szkolenia muszą uwzględniać podstawową wiedzę prawną przydatną biegłemu (zasady pisania opinii, wystawiania rachunków itp.), aby nie czuł się zagubiony w kontaktach ze zlecającymi wydanie opinii. Problemem jest bowiem sposób ich wydawania, a tej wiedzy nikt lekarzowi na żadnym etapie kształcenia podyplomowego nie przekazuje.

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

Nie ma wątpliwości co do tego, że biegli sądowi – jak wszyscy lekarze – muszą się doskonalić zawodowo. Standardy posłużyłyby więc do stworzenia jednolitych zasad przeprowadzania szkoleń, nie tylko „wstępnych”, we wszystkich OIL. Ośrodek zamierza ściśle współpracować z okręgami i sprawować pieczę nad tym, aby biegli lekarze byli właściwie wykorzystywani. Sporządzają oni bowiem opinie nie tylko dla sądów, ale i dla samorządu lekarskiego – okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów lekarskich.

Jaki jest status biegłych lekarzy sądowych?

Ich praca jest wciąż niedoceniana i źle opłacana, mimo że pod naciskiem samorządu lekarskiego Ministerstwo Sprawiedliwości odeszło od obowiązujących „taryf” i wprowadziło godzinowe stawki wynagradzania biegłych. Potrzebne są jednak kolejne zmiany przepisów prawnych regulujących ich status i warunki wynagradzania. Chcemy wspólne z izbami okręgowymi opracować projekt zmian i przedstawić go wymiarowi sprawiedliwości w trakcie prac nad ustawą o biegłych sądowych. Jej uchwalenie będzie jednym z priorytetów.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.