Wspólny głos NIL i PTS: Stomatologia nie może być poza nawiasem

Stomatologia nie może być poza nawiasem publicznego systemu opieki zdrowotnej. – Niskie nakłady na opiekę stomatologiczną ze środków publicznych są nie do przyjęcia – mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Cisło.

Foto: Mariusz Tomczak

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (najważniejszego święta stomatologicznego, które obchodzone jest 20 marca) Naczelna Izba Lekarska razem z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym zwracają uwagę na opiekę stomatologiczną w obecnym systemie ochrony zdrowia w Polsce.

W ocenie NIL i PTS problem ten jest praktycznie nieobecny w debacie publicznej i pomijany przez decydentów, którzy ograniczają się do doraźnych działań. – Niskie nakłady na opiekę stomatologiczną ze środków publicznych są nie do przyjęcia w świetle stale rosnących kosztów wykonywanych procedur, niedoszacowania procedur stomatologicznych przez NFZ czy nieustannie rosnących wymagań stawianych lekarzom przez NFZ, MZ i inne instytucje w zakresie informatyzacji, personelu, sterylizacji czy wymogów lokalowych – mówi Andrzej Cisło, wiceprezes NRL.

Zarówno NRL, jak i PTS wielokrotnie alarmowały najwyższe władze w państwie, że kolejne obniżenie wydatków na opiekę stomatologiczną jest przykładem braku zrozumienia, jaki wpływ na zdrowie ogólne Polek i Polaków mają choroby jamy ustnej. Decydenci nie reagują na apele środowiska stomatologicznego, które dawno zdefiniowało problem i stara się mówić o potrzebach stomatologicznych przy każdej możliwej okazji.

W 2008 r. na leczenie stomatologiczne zaplanowano 3,8 proc. ogólnych nakładów NFZ. Od 2009 r. można zaobserwować spadek nakładów NFZ na świadczenia opieki stomatologicznej, dodatkowo widać znaczące różnice w korzystaniu ze świadczeń stomatologicznych w zależności od zasobności portfela pacjentów. Jak wynika z raportu NIK „Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 5, 7 i 12 lat w 2016 r.”, Polska znajduje się na trzecim miejscu od końca w występowaniu próchnicy u dzieci w wieku 12 lat w Europie. Średnio 84 proc. dzieci w wieku 5-12 lat miało próchnicę.

– Oprócz próchnicy drugą chorobą społeczną są zapalenia przyzębia. Ostatnie badania ogólnopolskie z 2014 roku wskazują, że ponad 16 proc. dorosłych Polaków w wieku od 35 do 44 lat ma ciężką postać zapalenia przyzębia. Jest to jeden z najgorszych wyników w Europie. U tych osób możliwe jest oddziaływanie aktywnego stanu zapalnego o dużej powierzchni zmian na zdrowie ogólne w tym w szczególności takie choroby systemowe jak cukrzyca, choroby sercowo-naczyniowe, powikłania okołoporodowe a nawet zaburzenia poznawcze – mówi prof. Tomasz Konopka, wiceprezydent PTS.

Jednym z mierników stanu zdrowia jamy ustnej jest liczba zachowanych zębów w grupie wiekowej 65-74 lata. Jak to wygląda w Polsce? seniorzy w tym wieku mają ok. 13 zębów, a odsetek bezzębia (pomimo wyraźnej poprawy w ostatniej dekadzie) wynosi 29 proc., co jest jednym z najgorszych wyników w Europie. Bardzo istotnym parametrem zdrowia jamy ustnej jest występowanie raka błony śluzowej i umieralność z tego powodu. W 2012 r. występowanie raka błony śluzowej jamy ustnej dotyczyło 12,7/100 tys. osób i było tylko nieznacznie wyższe niż średnia europejska, jednakże umieralność na poziomie 5,6/100 tys. była już znacząco wyższa niż w krajach zachodniej Europy.

– Wszystkie te dane wskazują na konieczność wzmocnienia profilaktyki kariologicznej, periodontologicznej i onkologicznej. Dobrze wykształcony lekarz dentysta, jako lekarz pierwszego kontaktu, powinien nie tylko wdrażać profesjonalną profilaktykę i wczesne leczenie stomatologiczne, ale wpływać na wspólne czynniki ryzyka wielu chorób takie jak zespół uzależnienia od tytoniu, otyłość i stres. Optymalne leczenie stomatologiczne będzie wpływało także na wykładniki zdrowia jamy ustnej i zmniejszało nakłady na leczenie wielu chorób układowych i ich powikłań – podkreśla prof. Tomasz Konopka.

Z raportu CBOS pt. „Korzystanie ze świadczeń i ubezpieczeń zdrowotnych”, obejmującym okres od stycznia do końca czerwca 2018 r. wynika, że spośród usług medycznych, w których dominują świadczenia opłacane przez pacjentów we własnym zakresie, jest właśnie opieka stomatologiczna. W pierwszym półroczu 2018 r. na tej zasadzie, poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, z usług stomatologa lub protetyka korzystało aż 82 proc. tych, którzy leczyli się stomatologicznie (43 proc. ogółu badanych). Dużo mniej osób korzystało z takich świadczeń w ramach NFZ (36 proc. leczących się stomatologicznie).

Zdecydowana większość respondentów płacących za usługi stomatologiczne z własnej kieszeni uzasadniała swój wybór krótszym czasem oczekiwania na wizytę czy badanie. Brak szerokiego dostępu do opieki stomatologicznej powoduje coraz głębsze nierówności społeczne oraz ma negatywny wpływ na stan zdrowia polskich obywateli. – Liczba świadczeń stomatologicznych udzielanych dzieciom i młodzieży do 18. roku życia nie wzrosła mimo wprowadzenia od 1 lipca 2017 r. współczynnika korygującego 1,3. Przyczyną tej sytuacji jest niska zgłaszalność małoletnich pacjentów do publicznych gabinetów stomatologicznych. Wymaga to większej edukacji wśród samych rodziców i opiekunów – podkreśla Andrzej Cisło.

Według stanu na 21 sierpnia 2018 r. ze świadczeń stomatologicznych w dentobusach skorzystało 12 435 pacjentów. Oznacza to, że choć to rozwiązanie rozbudziło duże nadzieje, to skala oddziaływania jest niewielka. Dla porównania: w stacjonarnych gabinetach w ramach umowy z NFZ rocznie przyjmuje się ok. 2,5 mln dzieci i młodzieży. Zdaniem NRL i PTS działania podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie opieki stomatologicznej są doraźne i niewystarczające. NRL i PTS przestrzegają przed próbami symbolicznego nadrabiania zaległości w postaci np. dentobusów lub niejasnego i pomijającego rolę rodziców projektu ustawy o opiece nad uczniami. Z uznaniem odnotowują aktywność samorządów lokalnych w staraniach o dofinansowanie opieki stomatologicznej zwłaszcza nad dziećmi.

Obie organizacje proponują wprowadzenie systemowych rozwiązań, które globalnie poprawiłyby sytuację w stomatologii, a w czasie konferencji prasowej ten postulat wsparł również wiceprezes NRL Jacek Kozakiewicz. NIL i PTS proponują organizację szerokiej debaty, która powinna objąć następujące zagadnienia:

  • uwzględnienie stomatologii w priorytetach zdrowotnych państwa,
  • wielkość nakładów na opiekę stomatologiczną,
  • strukturę nakładów,
  • organizację opieki,
  • udział samorządu lokalnego w jej finansowaniu,
  • zwiększenie odpowiedzialności rodziców i opiekunów za stan zdrowia dzieci i młodzieży.

Powiązane aktualności

Skomentuj

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.